Premiér s ministrem zdravotnictví otevřeli nové Centrum fotonové terapie MOÚ v Brně

Slavnostní písku přestřihli, zleva: senátor prof. Jan Žaloudík (současný ředitel MOÚ), poslanec prof. Rostislav Vyzula (bývalý ředitel MOÚ), ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček a premiér Bohuslav Sobotka. Foto: vlada.cz

Masarykův onkologický ústav (MOÚ) v Brně dnes otevřel Centrum fotonové terapie pro bezpečnější a rychlejší ozáření pacientů s nádory. Vzniklo pořízením dvou nejmodernějších lineárních urychlovačů za 200 milionů korun a vybudováním dvou ozařoven pro tyto přístroje za 55 milionů. Navazují na trakt ozařoven Kliniky radiační onkologie MOU. Ústav má na Žlutém kopci dohromady pět urychlovačů, tři z minulosti.

 

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) při slavnostním otevření řekl, že jedinečnost nově pořízených přístrojů spočívá v tom, že mají na milimetry přesnou schopnost ozářit nádor a minimalizují poškození okolních zdravých tkání. „Tím se zvyšuje bezpečnost léčby a je díky tomu možné vysoce konformně ozařovat dětské pacienty s minimalizací účinku radioterapie,“ uvedl Němeček. Urychlovače podle něj dokážou také automaticky přizpůsobit techniku ozařování například podle dýchacích pohybů pacienta, což je významný posun v kvalitě a šetrnosti.

Oba přístroje jsou stejné. „Jsou pro nádory běžného typu, jako nádory plic, mozku, konečníku, gynekologické nádory. Ale jsou přizpůsobené také pro radiochirurgické výkony malých objemů u mozku, plic nebo prostaty,“ řekl přednosta Kliniky radiační onkologie MOU profesor Pavel Šlampa. Podle něj spustí nové přístroje provoz v dubnu. Jeden je schopný za den ozářit ve dvousměnném provozu kolem 70 pacientů.

Podle ředitele Masarykova onkologického ústavu profesora Jana Žaloudíka zaplatil ústav 55 milionů za nové ozařovny a 60 milionů za lineární urychlovače, zbylých 140 milionů bylo z Evropské unie.

Masarykův onkologický ústav ročně v ambulancích ošetří kolem 200.000 lidí a hospitalizuje asi 10.000 pacientů. Podle prof. Šlampy ozáří bezmála 5000 lidí. Z toho 3000 na lineárních urychlovačích, dalších 1500 na rentgenových ozařovačích a zbytek pomocí jiných metod.

-čtk-