ODS navrhla obnovit dětské praktiky jako samostatný obor vzdělání

Přestože dětští praktici boj o samostatnost oboru už ve sněmovně prohráli, ODS se znovu pokusí rozhodnutí svých kolegů poslanců zvrátit, šanci má malou. Foto: Wikipedia

Skupina poslanců opoziční ODS navrhla obnovit praktické lékařství pro děti a dorost jako základní opor specializačního vzdělávání. Jde o již ohlášenou reakci na nedávno schválenou novelu, jež tento obor slučuje s pediatrií. Podle občanských demokratů není ke spojení oborů důvod. O tématu jsme opakovaně v ZD psali. Argumenty pro zachování původního stavu shrnula v našem rozhovoru Alena Šebková, šéfka Odborné společnosti praktických dětských lékařů. Hlasování ve sněmovně a argumenty, které zazněly těsně před ním, jsme zachytili zde

 

„Péče o děti v primární péči se významně liší od léčby, která probíhá na lůžkových odděleních nemocnic a klinik,“ uvedli předkladatelé v čele s Bohuslavem Svobodou v důvodové zprávě. Samostatný obor dětský praktik podle nich odpovídá potřebám tuzemské soustavě péče, jež klade důraz na primární péči a prevenci.

O praktickém lékařství pro děti a dorost se vedla mezi poslanci při projednávání minulé novely zřejmě největší debata. Kritici zrušení samostatného oboru tvrdili, že změna není dostatečně zdůvodněná a že současný stav je funkční. Jejich oponenti zase poukazovali na to, že norma praktické lékaře pro děti a dorost nezruší, jen budou mít společný obor s pediatry. Jde v tomto směru hlavně o prostupnost mezi ambulancemi a nemocnicemi. V návrhu ODS by prostupnost zajistil kvalifikační kurz.

Novelu ODS nejprve posoudí vláda. Předkladatelé chtějí, aby ji pak Sněmovna schválila zrychleně už v úvodním kole. Navzdory tomu je poměrně nejisté, že se poslanci do konce volebního období k jejímu projednání dostanou.

-čtk, red-