Vývoj farmaceutického trhu v ČR v roce 2016

V roce 2016 se farmaceutickému trhu v ČR dařilo, dařilo neklesat. Meziroční nárůst celého trhu byl 4 %, takže by se mohlo zdát, že máme dlouhodobě náklady léky pod kontrolou, a že nás analytici jen straší, když uvádějí dvojciferná čísla. Tak to ale může připadat pouze těm, co se o segment zajímají příležitostně.

 

Pokud patříte k lidem, kteří vývoj sledují, víte, že není v tuto chvíli rozhodující dynamika trhu jako celku, ale rozevírající se nůžky v dynamice vývoje jeho některých segmentů. Jen pro ilustraci: například první úspěšné biosimilar na českém trhu, Remsima, mělo meziroční nárůst 85 % v kontrastu ke stálici českého kardiovaskulárního trhu, brandu Prestarium, který měl 1 % pokles, přičemž prodeje těchto dvou brandů byly v roce 2016 téměř totožné.

Podíváme-li se na trh podle členění na odběratelské skupiny, vidíme, že objemy v základních kategoriích, kde můžeme očekávat spotřebu na českém trhu, jako jsou například lékárny (většina), lékaři, veterináři a zdravotnická zařízení, odpovídá růstu trhu, nebo mírně klesá, což je odraz vlivu kontinuálně probíhajícího procesu snižování úhrad. Klesá dokonce i vývoz mimo EU a individuální prodej zdravotnickým zařízením v zahraničí.

Kategorie, které mají dynamiku nad 10 %, tedy alespoň 2,5 x větší, než je dynamika trhu, byť zatím se pohybují v malých absolutních číslech, jsou hygienické stanice a prodejci vyhrazených přípravků. Hygienická služba se vrací zpět na pozice expertního místa pro očkování a o fenoménu vyhrazených přípravků a výhodách ale především rizicích, které s sebou tento typ distribuce léčiv nese, se již diskutuje. Last but not least je kategorie vývozu do zemí EU, kde došlo k nárůstu o 10 %, což zdánlivě není mnoho, ale v absolutním čísle se jedná o nárůst půl miliardy korun.

Vývoj trhu 2016 v korunách

Zdroj: Sprinx

Zajímavý je pohled na vývoj v počtu balení. Všechny parametry klesají, v kombinaci s nárůstem trhu ve finančním vyjádření to tedy znamená posun k přípravkům s vyššími cenami. Zajímavé je, že rozdíl, mezi mezidistributorskými přeprodeji a prodejem směrem k zákazníkům je vloni i předloni stejný. Že by zásoby distributorů při na přelomu roku byly vždy 16 milionů balení? Nebo ten rozdíl znamená něco jiného … ?

Vývoj trhu 2016 v počtu balení

Zdroj: Sprinx

Příjemné jaro…

Jiří Stránský                        

Business Director Pharma

Sprinx Systems, a.s.