Převolit insolvenčního správce se stává prakticky nemožné

Novela insolvenčního zákona, která vstoupila v platnost začátkem července, si jako jeden z hlavních cílů klade být protikorupční. Nově přijatá pravidla pro změnu insolvenčního správce věřiteli, která tuto možnost de facto vylučují, ale mohou opět vyvolat snahu insolvenčních správců budovat si „nevhodné“ vztahy s insolvenčními soudci nebo s jinými osobami, které mohou mít vliv na určení jejich osoby insolvenčním správcem pro konkrétní insolvenční řízení.

„Nebo se to dá říci i jinak – notoricky známý konflikt některých insolvenčních soudů s některými insolvenčními správci, kteří byli těmito soudy opakovaně přehlíženi a pomíjeni, a jiní správci tak preferováni, byl vyřešen změnou zákona ve prospěch insolvenčního soudu. V minulosti kritizovaná úprava, která umožňovala budování nevhodných vztahů, tak zvítězila na celé čáře,“ uzavírá jeden zkušený insolvenční soudce, který si nepřál být jmenován.

Celý text je přístupný předplatitelům Legislativního monitoru.

Přihlásit se Registrovat se Více informací

Dušan Šrámek