Kvůli kontaminovaným přípravkům skončily během deseti let stovky lidí z Hong Kongu v nemocnici

Přestože jsou v Hong Kongu doplňky obsahující nedeklarované látky ilegální, zřejmě je není problém sehnat, například v podobném obchodě, jaký je na obrázku. . Během deseti let přitom přivedly do nemocnice přinejmenším stovky lidí. Foto: Wikimedia

Přes 1200 skrytých příměsí v necelých pěti stovkách produktů čínské medicíny, které užívali pacienti v Hong Kongu – takové jsou výsledky studie publikované minulý týden v časopise British Jornal of Clinical Pharmacology. 65 procent ze čtyř stovek zahrnutých pacientů mělo v souvislosti s přípravky zdravotní problémy, 14 případů bylo závažných a dva dokonce fatální. Odborníci v Hong Kongu proto volají po větší osvětě a také efektivnější regulaci.

 

Patolog Tony Wing Lai Mak z Nemocnice princezny Margarety v Hong Kongu dostává co pár týdnů vzorky krve a moči od nových pacientů hospitalizovaných poté, co užili přípravek tradiční čínské medicíny. Viník je pokaždé stejný: příměsi skryté v užitém preparátu – a to přesto, že hongkongské ministerstvo zdravotnictví pravidelně vydává varování.

„Jsou to ilegální produkty, které poškozují zdraví lidí a mohou dokonce zabíjet. Přesto tu stále jsou,“ říká podle New York Times doktor Mak. Frekvence a závažnost případů tak Maka a jeho kolegy inspirovaly k tomu, že sesbírali své zkušenosti z let 2005 až 2015. Za tu dobu bylo přitom podle nich léčeno 404 lidí ve věku od jednoho měsíce do 90 let poté, co užili doplňky obsahující i jiné látky, než které v nich být měly. Vzorek zahrnuje pouze pacienty užívající vlastní produkty zpracované do tablet nebo jiná hotová balení – neobsahuje tedy značný počet těch, kdo užívají celé, nezpracované rostliny nebo živočišné produkty.

Poté, co odborníci otestovali 487 přípravků, které jim předali pacienti, objevili Mak a jeho kolegové 1234 skrytých složek, a to jak schválených, tak zakázaných v rámci západní medicíny. Našli také léková analoga či tkáně ze zvířecí štítné žlázy. Vůbec nejčastěji nalezenou složkou byl sibutramine, přípravek snižující chuť k jídlu, který byl stažen z trhu poté, co u něho bylo zjištěno spojení s kardiovaskulárními problémy. Látka byla objevena v celkem 155 přípravcích.

„Nebezpečnost léku demonstruje fatální případ 21leté ženy, která se předtím těšila dobrému zdraví. Po měsíčním užívání přípravku na hubnutí, v němž byl obsažen sibutramine a N-desmethyl-sibutramine, se u ní objevila fibrilace síní a srdeční zástava. Užití produktů na hubnutí se sibutraminem bylo spojeno také s akutní psychózou, což byl ve studii vůbec nejčastější nežádoucí efekt,“ píší autoři v British Jornal of Clinical Pharmacology.

V téměř 18 procentech z oněch 1234 skrytých složek šlo o protizánětlivé léky, v 15 procentech případů o anorektika, ve 14 procentech o kortikosteroidy, v 11 procentech o diuretika a laxativa, v deseti procentech o perorální antidiabetika a v šesti procentech o přípravky na erektilní dysfunkci. K nejčastějším nežádoucím účinkům pak patřila zmíněná psychóza, Cushingův syndrom (endokrinní porucha způsobená vysokou hladinou kortizolu v krvi) a hypoglykémie.

„Významná část pacientů (65,1 procenta) měla nežádoucí účinky spojené s těmito nedovolenými produkty, a to včetně 14 závažných a dvou fatálních případů. Tyto přípravky, které se tváří jako přírodní a bezpečné, jsou zjevně pro veřejnost hrozbou. V boji s tímto problémem jsou proto důležitými opatřeními intenzivní zdravotní osvěta a efektivní regulační kontrola,“ uvádějí autoři studie v závěrech.

Kolik procent produktů skutečně škodí, není známo

Doplňky obsahující látky, které u nich nejsou uvedené, jsou v Hong Kongu ilegální. Podle Maka je ale lidé mohou koupit u bezohledných místních obchodníků, na internetu, při návštěvě Číny nebo v zahraničí. Zároveň je ale nemožné říct, jak časté jsou v Hong Kongu kontaminované přípravky. Mak a jeho kolegové totiž testovali jen vzorky od lidí, u nichž byly nežádoucí účinky tak silné, že vyžadovaly lékařskou pomoc. Mnozí další ovšem pomoc nevyhledají nebo nežádoucí účinky pociťovat nemusí.

„V Číně máme všude okolo spoustu produktů a stále je užíváme,“ konstatuje Mak. Podle průzkumu z roku 2014 přitom 18 procent obyvatel Hong Kongu, kteří v posledních třiceti dnech vyhledali pomoc zdravotníka, konzultovalo problém v rámci tradiční čínské medicíny.

Čínské léčivé prostředky získávají celosvětově popularitu díky své pověsti, že jsou údajně přírodní a bezpečné. Jak ale ukázala i studie 2600 produktů čínské medicíny na Tchaj-wanu, celá čtvrtina je kontaminována syntetickými léky. V USA pak FDA odhalila na trhu více než 800 falešných doplňků stravy.

-mk-