Pozvánka na 12. ročník odborné konference Efektivní nemocnice 2017

Ve dnech 28. 11. 2017 a 29. 11. 2017 se bude v Praze konat již 12. ročník odborné konference „Efektivní nemocnice 2017 – Strategie zdravotních pojišťoven, nemocnic a ambulancí“. Tato pozitivně laděná odborná akce je určena zřizovatelům, ředitelům a řídícím pracovníkům zdravotních pojišťoven a nemocnic, představitelům akademické sféry a vedení pacientských organizací v České a Slovenské republice. Konferencí bude již tradičně provázet pan Daniel Takáč, televizní moderátor.

 

Organizátorem odborné konference je organizace HealthCare Institute, o.p.s., která se již více než 12 let zabývá oblastí zdravotnictví. Každoročně realizuje celostátní průzkumy bezpečnosti a spokojenosti ambulantních pacientů, hospitalizovaných pacientů a zaměstnanců ve 155 nemocnicích s akutními lůžky v České republice a krátce před Vánoci organizuje tradiční odbornou konferenci Efektivní nemocnice – Strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic, kde jsou oceněny nejlépe hodnocené nemocnice na základě finančního zdraví, hlasování ambulantních pacientů, hospitalizovaných pacientů a zaměstnanců nemocnic.

Záštitu nad letošní odbornou konferencí přijali ministr zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, ministr financí v letech 2014 – 2017 Ing. Andrej Babiš, rektor Univerzity Karlovy v Praze prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, radní pro oblast zdravotnictví a bydlení Hlavního města Prahy Ing. Radek Lacko, hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek, předseda komise pro zdravotnictví Asociace krajů České republiky pan Jiří Čunek a náměstek primátora města Ostravy Mgr. Michal Mariánek.

Mezi hlavními diskutovanými tématy pro letošní rok budou strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic v České republice, zkvalitňování spolupráce mezi nemocnicemi a ambulantním sektorem, zvyšování kvality zdravotní péče v nemocnicích.

V rámci hlavních diskusních bloků vystoupí ministr zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, náměstek ministra pro zdravotní pojištění Ministerstva zdravotnictví České republiky MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA, náměstkyně ministra zdravotnictví JUDr. Lenka Teska Arnoštová, tajemník ministra financí Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, předseda Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a hejtman kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky Ing. Zdeněk Kabátek, generální ředitel Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky MUDr. David Kostka, MBA, ředitel pro strategii České průmyslové zdravotní pojišťovny MUDr. Pavel Frňka, DMS, člen předsednictva Sdružení praktických lékařů České republiky MUDr. Petr Šonka a další.

Stejně jako v loňském roce se v programu odborné konference objeví diskusní blok zaměřený na příklady dobré praxe spolupráce nemocnic a pacientských organizací – Summit nemocnic a pacientských organizací, který se uskuteční ve středu 29.11. 2017 v dopoledních hodinách. Hlavními tématy tohoto diskusního bloku budou rostoucí vliv pacientských organizací na zdravotní pojišťovny a kvalitu péče v nemocnicích a příklady dobré praxe vzájemné spolupráce.

Pozvání do této diskuse přijali náměstkyně ministra zdravotnictví JUDr. Lenka Teska Arnoštová,  přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy MUDr. Mgr. Jolana Těšinová a předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Mgr. Václav Krása.

Součástí odborné konference bude již tradičně vyhlášení nejlépe hodnocených nemocnic v rámci 12. ročníku celostátního průzkumu „Nejlepší nemocnice ČR“ a nejlépe hodnocených zdravotních pojišťoven v rámci 3. ročníku celostátního průzkumu „Zdravotní pojišťovna roku“.

Budeme se těšit na setkání s Vámi při této příležitosti. Další detailní informace o odborné konferenci a také aktuální podobu programu naleznete na webových stránkách www.hc-institute.org.