Bývalý ředitel hygienické stanice Krýsa končí po systemizaci ve funkci náměstka na ministerstvu školství

JUDr. Ivo Krýsa končí 1. ledna na ministerstvu školství. Foto: MŠMT

 

Dlouholetý ředitel středočeské krajské hygienické stanice právník Ivo Krýsa je další „obětí“ dnešní vládní systematizace systemizace služebních a pracovních míst. Ruší se totiž sekce majetková ministerstva školství, kterou Krýsa řídil z pozice náměstka. Tato sekce byla založena v roce 2015 a měla za úkol vytvořit novou koncepci v oblasti správy majetku, veřejných zakázek, ICT a kontroly. „Vzhledem k tomu, že se původní záměry nepodařilo naplnit, navrhuje se sekci zrušit a jednotlivé odbory přesunout do působnosti jiných sekcí. Opatřením dojde k úspoře míst představených,“ píše se ve zdůvodnění systemizace.

 

Ivo Krýsa začínal kariéru jako právník v hygienické službě ČR, v letech 2005-2008 působil na ministerstvu zdravotnictví a potom sedm let ve funkci ředitele Krajské hygienická stanice Středočeského kraje. V roce 2015 se přihlásil do výběrového řízení na funkci státního tajemníka ministerstva zdravotnictví, ale vybrán byl nakonec Ivo Beneda. Krýsa se pak v témže roce stal náměstkem pro řízení sekce majetkové Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V této funkci tedy od 1. ledna končí.

-cik-