Inspektoři ČOI se zaměřili na lékárny. Výsledek kontroly překvapil i je samotné  

Předmětem kontroly nebyla lékárenská péče, ale obchodní činnost, zejména informování zákazníka o ceně doplňkového sortimentu. Ilustrační foto: Wikipedia - vyobrazení lékárny v italské knize Tacuinum sanitatis ze 14. století

 

Na kontrolu volně prodejného sortimentu v lékárnách se zaměřili pracovníci České obchodní inspekce (ČOI) Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Celkem navštívili a kontrolovali 46 lékáren, nejvíce jich bylo 18 v Ostravě.

 

Téměř tři čtvrtiny pochybily

Porušení zákona inspektoři odhalili ve 36 prověřovaných lékárnách, ze šestačtyřiceti. Celkem tedy ve třiasedmdesáti procentech. Za zjištěné nedostatky padaly také pokuty. Na místě jich inspektoři formou příkazu uložili 34. V celkové výši 80 500 korun. Ve dvou případech jsou zjištěná pochybení řešena ve správním řízení.

Kontrolní akce, zaměřená na lékárny ve větším počtu, je skutečně první,“ odpovídá na dotaz Zdravotnického deníku Dáša Smolková, vedoucí odděleni kontroly I., ČOI Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Co vedlo k tomu, aby inspektoři vyrazili právě do lékáren, byly podle jejích slov mimo jiné i vlastní zkušenosti s nákupem doplňkového sortimentu v lékárnách. Impulzem však byla stížnost spotřebitele, který poukazoval na to, že do poslední chvíle než mu výrobek namarkují u pokladny, neví, kolik za něj vlastně zaplatí.

Bez cenovky

Inspektoři se tedy zaměřili na prodej volného doplňkového sortimentu, který nespadá do rámce lékárenské péče. Konkrétně se jednalo o kontroly poctivosti prodeje, řádné označení nabízených výrobků cenou, povinnými informacemi o výrobcích, reklamace, slevy a doklad o zakoupení. Nedostatky byly zjištěny u 36 prodávajících. Nejčastěji – ve 32 případech, neinformovali prodávající spotřebitele řádně o ceně výrobků v prodejní nabídce v souladu s cenovými předpisy. Ve čtyřech případech neinformovali spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o možnostech mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

„Laicky můžeme říci, že spotřebitel do sdělení obsluhujícím o placené částce za nákup neví, kolik třeba za zakoupený čaj, či opalovací krém, zaplatí, neboť cena není uvedena na výrobku, například polepkou, na cenovce u vystaveného výrobku, v ceníku… Prostě není uvedena vůbec.  K další části lze uvést, že prodávající neměli žádné povědomí o spotřebitelských sporech. To znamená informace, jak postupovat v případě zamítnuté reklamace, o možnostech dalšího řešení a podobně,“ vysvětlila Dáša Smolková, co bylo hlavním předmětem kontrol.

Překvapení inspektoři

Jak připustila, zkušenosti s chybějícími cenami u výrobků má v podstatě každý občan a rovněž zmíněný podnět spotřebitele také na tento nešvar poukazoval. „Dá se tedy říci, že jsme nedostatky očekávali, ale tolik provozoven se zjištěnými nedostatky nás překvapilo,“ konstatovala Smolková s tím, že kontroly lékáren stále probíhají, a to ve všech okresech Moravskoslezského kraje. A do budoucna tomu nebude jinak.

„V rámci naší kontrolní činnosti a daných pravomocí prověřujeme každou oblast prodeje a poskytování služeb. Kontroly probíhají průběžně a u lékáren s odstupem času proběhnou jistě také,“ slíbila.

-ova-