Po auditu ve Fakultní nemocnici Ostrava končí tři přednostové, lékařská fakulta se bude bránit

Ve FN Ostrava, kterou nyní vede Evžen Machytka (uprostřed) končí tři přednostové. Důvodem je údajný střet zájmů, který odhalil audit poslaný do nemocnice ministerstvem zdravotnictví. Bývalý ředitel FN Ostrava a exministr Svatopluk Němeček jednání považuje za mstu. Foto: koláž ZD

Po auditu ve Fakultní nemocnici Ostrava (FNO), který nechalo provést nové vedení této zdravotnické organizace, končí ve svých funkcích tři přednostové. Důvodem je údajný střet zájmů. Konkrétně se jedná o přednostu Interní kliniky Arnošta Martínka, přednostu Ústavu soudního lékařství Igora Dvořáčka a přednostku Ústavu patologie Janu Dvořáčkovou. Novinářům to včera řekl ředitel nemocnice Evžen Machytka. Všichni odvolaní působí i na Lékařské fakultě Ostravské univerzity, Martínek ve funkci děkana.

 

„Zjistili jsme, že osm zaměstnanců fakultní nemocnice působí současně v soukromém subjektu, v laboratoři, která byla významně preferována při odesílání diagnostických vzorků. Tři z těchto zaměstnanců současně působí ve vedoucích funkcích a z tohoto důvodu jsem se na základě výsledku auditů a po konzultaci s ministerstvem zdravotnictví rozhodl pro jejich odvolání,“ uvedl Machytka.

Podle dostupných informací se jedná o společnost CGB, jejíž majitelkou je právě Dvořáčková, působil v ní i její manžel Dvořáček a Martínek jako místopředseda dozorčí rady. Všichni stále působí i na lékařské fakultě. O napjatých vztazích mezi nemocnicí a fakultou se hovoří dlouho.

„Je známo, že na lékařské fakultě existuje celá řada vědeckých projektů, jejichž součástí je odesílání diagnostických vzorků do stejné laboratoře, vůči které jsou tito tři přednostové ve střetu zájmů. Je nanejvýš zajímavé, že všichni tři jsou vysoce postavení činovníci lékařské fakulty, takže se domnívám, že bohužel tam dochází ke stejnému problému,“ uvedl Machytka. Podle něj do zmíněné firmy odcházela víc než půlka vzorků, jež z nemocnice směřovaly k externím subjektům. Celkem se údajně mělo jednat o objem vzorků za zhruba 40 milionů.

Tisková mluvčí společnosti CGB laboratoř Hana Hanke ČTK řekla, že společnost je vysoce specializovaným laboratorním zařízením, které má nadregionální působnost. „Zajišťuje služby pro fakultní, krajská i soukromá zdravotnická zařízení po celé České republice,“ řekla mluvčí. Podle ní společnost dělá některá vysoce specializovaná vyšetření, které samotná nemocnice neprovádí a laboratoř je tak poskytuje nejen fakultní nemocnici, ale i řadě dalších zdravotnických zařízení v zemi. Hanke odmítla, že by společnost pro nemocnici prováděla značnou část vyšetření, podle ní jde naopak o nepatrnou část. „Ročně jde asi jen o tisíc velmi specializovaných vyšetření, které FN Ostrava není schopna ve svých laboratořích sama diagnostikovat,“ uvedla Hanke s tím, že nemocnice ročně dělají desítky tisíc vyšetření prostřednictvím externích laboratoří.

„V maximální možné míře chceme vybudovat vlastní zdroje. Pokud je nemáme nebo nebudeme mít, budeme preferovat státní subjekty. V případě, že budeme nuceni (vzorky) odesílat do soukromých subjektů, tak to podrobíme nějakému algoritmu, který bude naprosto transparentní,“ uvedl Machytka k opatřením, které nemocnice zavede po výsledcích auditu. Také podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha by měly nemocnice využívat externí služby co v nejmenší míře.

Ostravská Lékařská fakulta se ale hodlá proti odvolání tří přednostů právně bránit. Odvolání je neoprávněné, řekl ČTK děkan Arnošt Martínek. Návrh na odvolání přednostů nemocnice by podle mluvčího univerzity Adama Soustružníka měl být společným návrhem nemocnice a Lékařské fakulty, na němž se musejí dohodnout ředitel nemocnice a děkan. Univerzita ale má po nedávném rozhodnutí soudu fakticky děkany dva, Martínka a v minulosti odvolaného Pavla Zonču, který je spojován právě s nynějším ředitelem FNO Machytkou. Zončovi sice předběžným opatřením rektor univerzity Jan Lata přikázal, aby se dočasně zdržel výkonu funkce děkana, ale právě on podle Martínka odvolání přednostů podepsal.

„Odvolání obou dvou přednostů, tedy jak mé osoby, tak i kolegy Dvořáčka, považuji za neoprávněné, neboť jasně vyplývá ze jmenování a odvolávání přednostů, že toto může být realizováno po domluvě ředitele fakultní nemocnice a děkana Lékařské fakulty,“ uvedl Martínek. Řekl, že přestože má univerzita aktuálně fakticky dva děkany, výkonem této funkce je pověřen on. Odvolání přednostů podepsané Zončou považuje za neobhajitelné a právně nepřístojné. „Lékařská fakulta se musí bránit právní cestou z důvodu porušení právní suverenity, jak lékařské fakulty, tak Ostravské univerzity,“ uvedl Martínek.

Podle ministra střet zájmů, podle exministra msta

Ministr zdravotnictví Vojtěch pokládá výsledky auditu v ostravské nemocnici za zarážející. Řekl, že při kontrolách nemocnic se budou prověřovat externí služby a případné propojení jejich zaměstnanců a soukromých společností, u nichž služby objednávají. „Není možné akceptovat to, pokud stejné osoby působí jak v nemocnicích, tak v soukromé společnosti, soukromé laboratoři,“ komentoval ministr výsledky prověrky ve Fakultní nemocnici Ostrava.

Bývalý ředitel nemocnice a někdejší ministr zdravotnictví za ČSSD Svatopluk Němeček považuje odvolání tří přednostů za osobní mstu. Vojtěch připomněl, že Němečka nechal před několika měsíci odvolat pro podezření z vyvádění peněz nemocnice do soukromých společností. Dříve se podle ministra o takové praktiky nikdo nezajímal. „Buď to tedy nikdo nekontroloval, nebo to vědomě toleroval,“ míní.

Němeček ČTK řekl, že žádná nemocnice nemůže dělat všechno. „Nemocnice není od toho, aby dělala úplně všechno, proto to posílají někam jinam. Nic je to nestojí, protože je to na úhradu pojišťovny,“ uvedl. Řada zdravotnických zařízení na Moravě podle něj posílala vzorky do CGB. „Pražské nemocnice pro změnu posílají úplně stejné vyšetření do firmy Gennet, která spadá do svěřeneckého fondu (premiéra) Andreje Babiše a zatím jsem nezaznamenal, že by to někdo těmto nemocnicím vyčítal nebo zakazoval,“ řekl Němeček. Podle něj jde o osobní mstu lidí, kteří začali osobní válku právě v rámci Lékařské fakulty.

-čtk-