Získat nouzovou antikoncepci je pro Polky problém. V Česku jsou pilulky „po“ dostupné bez receptu

Projekt Lekarze Kobietom (Lékaři ženám) propojuje ženy, které potřebují nouzovou antikoncepci, s lékaři, kteří jsou ochotni jim v této situaci pomoci. Foto: Facebook/Lekarze Kobietom

Pokud se v zemi, kde má katolická církev stále velkou moc, nezmění politická situace, jen těžko budou respektována práva žen, napsal polský deník Gazeta Wyborca v souvislosti se situací ohledně omezené dostupnosti nouzové antikoncepce. Zatímco Češky, Rakušanky, Dánky nebo třeba Francouzky si pilulky „po“ mohou koupit bez receptu v lékárně, Polky musí překonat hned několik překážek, a ani tehdy nemají jisté, zda nouzovou antikoncepci opravdu získají. Už rok totiž v Polsku platí přísnější pravidla než v jiných evropských zemích.

 

Na každé hodině záleží, zvlášť když jde o nouzovou antikoncepci. Aby měla požadovaný efekt, tedy zabránila nechtěnému těhotenství, je potřeba pilulky „po“ užít co možná nejdříve po nechráněném pohlavním styku. V naprosté většině evropských zemí, ženám v tomto nic nebrání. Pilulky „po“ jsou volně dostupné v lékárnách a pro jejich vyzvednutí není nezbytné mít recept od lékaře. V Polsku je to jinak, už rok zde platí zákon, který váže nouzovou antikoncepci na lékařský předpis. V zemi se silným vlivem konzervativní katolické církve to znamená nutnost překonat hned několik překážek. Pro začátek najít lékaře, který bude ochotný některý z těchto preparátů předepsat a nebude se přitom odvolávat na „výhradu svědomí“. Totéž platí i pro lékárníky, i jejich práci ovlivňuje náboženské vyznání. I když žena recept na pilulky „po“ získá, ještě to nemusí znamenat, že si je skutečně v lékárně bude moci vyzvednout. V zemi fungují „pro-life“ lékárny, které z principu nemají v nabídce žádné přípravky hormonální antikoncepce, tedy ani nouzové.

„Katoličtí lékárníci by měli být svědky víry a chránit hodnoty evangelia,“ tvrdila Małgorzata Prusak ze Svazu katolických lékárníků na webových stránkách organizace, která mimo jiné požadovala, aby také lékárníci měli legislativně zakotvené právo na „výhradu svědomí“, a tedy rozhodovat se nikoliv podle potřeb pacientů, ale svého náboženského přesvědčení. Podrobněji zde.

Nouzovou antikoncepci bych znásilněné ženě nepředepsal, tvrdil ministr zdravotnictví

V polovině loňského podepsal polský prezident Andrzej Duda zákon, který změnil dostupnost nouzové antikoncepce v zemi, a prakticky tak zkomplikoval ženám možnost tyto přípravky využít. Pilulky „po“ tak byly v zemi volně prodejné od roku 2015 do roku 2017, mimo jiné i proto, že Evropská léková agentura (EMA) vydala v roce 2014 doporučení směrem k jednotlivým zemím, aby u těchto přípravků uvolnily preskripci. Stalo se tak na základě rozsáhlého hodnocení používaných preparátů, jejich bezpečnosti a účinnosti. V souvislosti s ním pak preskripci těchto přípravků zcela uvolnilo i Česko.

Sousední Polsko se ale vydalo jinou cestou. Tehdejší ministr zdravotnictví za stranu Právo a spravedlnost Konstanty Radziwiłł, sám lékař, změnu zákona hájil s tím, že je nepřijatelné, aby byla hormonální antikoncepce vázaná na lékařských předpis, zatímco nouzová antikoncepce zůstala volně prodejná. Změna zákona je tak podle něj „návrat k normálnosti“. V rozhovoru pro polské Radio Zet v roce 2017 se ovšem jako lékař odvolával na „výhradu svědomí“, tedy zákonnou možnost pro polské lékaře odmítnout vykonat určitý zákrok či úkon s ohledem na své náboženské přesvědčení. „Ne, nepředepsal bych to,“ odpověděl Radziwiłł na otázku, zda by předepsal nouzovou antikoncepci znásilněné ženě. „Otázkou není, zda by tyto preparáty měly být dostupné či nikoliv, ale pokud se mě jako lékaře ptáte, tak bych je nepředepsal s ohledem na výhradu svědomí,“ dodal. Současně je podle něj nezbytné, aby každá žena ještě před tím, než některý z těchto přípravků užije, absolvovala lékařské vyšetření a současně byla seznámena se všemi zdravotními riziky, jež takový krok přináší. Navíc ho podle něj prý ženy, zejména ty mladé, zbytečně zneužívají.

Jeho stranická kolegyně, poslankyně Anna Sobecka, se v letošním roce dokonce písemně dotazovala, zda „v souvislosti se škodlivostí tablet EllaOne (jeden z přípravků nouzové antikoncepce, pozn. redakce) ministerstvo zdravotnictví neuvažuje o jejich úplném stažením z trhu“. Nicméně ministerstvo v této souvislosti uvedlo, že není oprávněné rozhodovat o registraci jednotlivých přípravků, tato pravomoc náleží pouze Evropské lékové agentuře. Sama Sobecka patří k velmi konzervativním představitelům politické moci. Mimo jiné hlasitě odmítá antikoncepci a další jevy s tím, že podle ní způsobují rozvrat polské společnosti: „Každá ideologie, která umožní rozvody, antikoncepci, sterilizaci, prostituci, pornografii, pedofilii a jiné sexuální perverznosti, je nepřijatelná.“

Sexuální kontrarevoluce namířená proti ženám

Loňská změna legislativy v Polsku se neobešla bez kritiky ze zahraničí. Podle liberální holandské europoslankyně Sophie in ’t Veld země takto porušila evropská pravidla. „Současná populistická nacionálně-konzervativní vláda prosazuje sexuální kontrarevoluci namířenou proti ženám a dívkám. Omezení přístupu k nouzové antikoncepci spolu s právem lékařů odmítnout určité úkony má dalekosáhlé důsledky,“ uvedla pro britský deník The Guardian. Podle organizace International Planned Parenthood Federation tak došlo k faktickému rozdělení na dvourychlostní Evropu, kdy se v některých částech kontinentu ženy a dívky bez komplikací dostanou k antikoncepci, někdy dokonce i hrazené ze strany státu, zatímco jinde to pro ně může znamenat obtížný zápas. „V Polsku, pokud jste oběť znásilnění, musíte nyní bojovat, abyste našla lékaře, který vám může, ale nemusí pomoci,“ uvedla organizace ve svém prohlášení s tím, že polští lékaři tak fakticky dostali moc morálně hodnotit sexuální život svých pacientek.

Už nyní mohou polští gynekologové uplatnit „výhradu svědomí“, což někteří z nich vztahují i na oblast hormonální antikoncepce, včetně nouzové. V zemi navíc není legální provedení interrupce, pokud není vážně ohrožen život matky, plod je těžce postižen nebo k otěhotnění došlo v důsledku znásilnění nebo incestu. V zemi tak platí fakticky jeden z nejpřísnějších protipotratových zákonů v Evropě. Oficiálně je v zemi, kde žije zhruba 38 milionů obyvatel, každý rok provedeno méně než dva tisíce interrupcí. Opakovaně se ale objevuje tlak na to, aby byl již tak velmi přísný zákon ještě zpřísněn: „Budeme i nadále usilovat o to, aby i těhotenství, které je velmi obtížné, kdy je dítě odsouzené k smrti, vážně postižené, skončilo porodem, aby dítě mohlo být pokřtěno a pochováno. Chceme, aby to bylo možné díky skutečné pomoci, která bude poskytnuta také z veřejných prostředků,“ popsal Jarosław Kaczyński, předseda PiS v roce 2016 snahy své strany. Jedinou přijatelnou výjimkou je podle něj situace, kdy těhotenství ohrožuje život matky. V rozhovoru pro agenturu PAP uvedl, že je jeho cílem, aby interrupce v zemi vůbec nebyly. Podrobněji zde.

Skutečnost, že v zemi není volně dostupná nouzová antikoncepce, je tak podle deníku Gazeta Wyborcza důkazem toho, že pokud se zásadně nezmění politická situace, jen těžko budou respektována práva žen. Současný stav ale nedává příliš mnoho nadějí na změnu. Velmi konzervativní postoje vlády složené z ministrů a ministryň za stranu Právo a spravedlnost mimo jiné dokládá i skutečnost, že kabinet výrazně omezil financování léčby neplodných párů a povolil úhradu pouze u těch metod, které jsou „morálně přijatelné“. Více jsme psali zde.

Lékaři ženám pomáhají bez předsudků

Polsko přitom ratifikovalo dokument Světové zdravotnické organizace (WHO) Deklarace sexuálních práv. „To znamená právo na kvalitní sexuální výchovu, právo na využívání vědecky podložených informací, které jsou založené na faktech a vědeckých důkazech. Znamená také přístup k antikoncepci, spolu s právem na rovné zacházení, důstojnost a péči o sexuální zdraví. Uvědomme si, že v boji o nouzovou antikoncepci nejde jen o pilulky „po“, ale také o něco víc. Jde o lidská práva,“ popsala deníku Gazeta Wyborcza Aleksandra Krasowska, zakladatelka projektu Lekarze Kobietom (Lékaři ženám).

Tento projekt propojuje ženy, které potřebují nouzovou antikoncepci, s lékaři, kteří jsou ochotni jim v této situaci pomoci. Pomocí mapy na webových stránkách si tak ženy mohou najít nejbližšího gynekologa, který je neodmítne. Samotný nápad na vznik projektu pak vznikl jako reakce na slova tehdejšího ministra zdravotnictví Konstanty Radziwiłła, že on sám by nouzovou antikoncepci jako lékař nepředepsal ani znásilněné ženě. Podle statistik projektu pak tuto pomoc během jednoho roku využilo 8 663 žen z celého Polska.

Ludmila Hamplová