Efektivní nemocnice 2018

Odborná konference „Efektivní nemocnice 2018 – Strategie zdravotních pojišťoven, nemocnic a ambulancí“

se bude konat v úterý 27. 11. 2018 a ve středu 28. 11. 2018 v Congress Hotelu Clarion v Praze – Vysočanech.

Záštitu nad odbornou konferencí doposud přijali:

 • Ing. Andrej Babiš – premiér, Vláda České republiky
 • Mgr. Radek Vondráček – předseda, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
 • Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA – ministr, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • Ing. Jaroslava Němcová, MBA – ministryně v letech 2017 – 2018, Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
 • JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. –  ministryně, Ministerstvo financí České republiky
 • Mgr. Irena Storová – ředitelka, Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor, Univerzita Karlova
 • Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová – hejtmanka, Středočeský kraj
 • Mgr. Jana Vildumetzová – hejtmanka, Karlovarský kraj
 • Mgr. Ivana Stráská – hejtmanka, Jihočeský kraj
 • MUDr. Jiří Běhounek – hejtman, Kraj Vysočina
 • Bc. Josef Bernard – hejtman, Plzeňský kraj
 • JUDr. Bohumil Šimek – hejtman, Jihomoravský kraj
 • Jiří Čunek – hejtman, Zlínský kraj
 • Ing. Radek Lacko – radní pro oblast zdravotnictví a bydlení, Hlavní město Praha
 • MUDr. Přemysl Sobotka – náměstek hejtmana, Liberecký kraj
 • RSDr. Stanislav Rybák – náměstek hejtmana, Ústecký kraj
 • MUDr. Martin Gebauer – náměstek hejtmana, Moravskoslezský kraj
 • Mgr. Michal Mariánek – náměstek primátora, Město Ostrava

Úterý 27.11.2018

13:30 – 13:50 – ZAHÁJENÍ ODBORNÉ KONFERENCE

 • Ing. Andrej Babiš – premiér, Vláda České republiky
 • Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA – ministr, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor, Univerzita Karlova

13:50 – 15:05 – 1. DISKUSNÍ BLOK – ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY, NEMOCNICE A AMBULANCE

Hlavní témata diskusního bloku:

– Plány a strategie ministerstva, zdravotních pojišťoven, nemocnic a ambulancí na následujících pět let
– Zajištění financování a zdrojů zdravotní péče v následujících pěti letech
– Rozvoj kvalitativních ukazatelů zdravotní péče a jejich vliv na úhrady

 • Ing. Andrej Babiš – premiér, Vláda České republiky
 • Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA – ministr, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • Ing. Zdeněk Kabátek – ředitel, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
 • JUDr. Václav Janalík – ředitel pro smluvní vztahy a správní řízení, Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
 • JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA – ředitel, Fakultní nemocnice v Motole
 • MUDr. Zorjan Jojko – předseda, Svaz ambulantních specialistů České republiky
 • MUDr. Petr Šonka – předseda, Sdružení praktických lékařů České republiky

15:05 – 15:25 – VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PROJEKTU

15:25 – 16:00 – PŘESTÁVKA, COFFEE BREAK

16:00 – 17:00 – 2. DISKUSNÍ BLOK – ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI ZDRAVOTNÍ PÉČE V NEMOCNICÍCH A AMBULANCÍCH

Hlavní témata diskusního bloku:

– Zlepšování zdravotní péče a spolupráce mezi nemocnicemi, ambulantními lékaři a pacientskými organizacemi
– Zvyšování kvality, bezpečnosti a efektivity péče prostřednictvím zavádění moderních přístupů ve zdravotnictví
– Nová legislativa týkající se zdravotnictví

 • JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. – předsedkyně,  Společnost medicínského práva – Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
 • MUDr. Tomáš Julínek, MBA – ministr zdravotnictví v letech 2006 – 2009
 • doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. – ministr zdravotnictví v letech 2010 – 2013
 • MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D. – předseda, Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP a Rada poskytovatelů Ministerstva zdravotnictví České republiky
 • doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. – prezident, Česká stomatologická komora
 • Mgr. Vlastimil Milata – prezident, Diaktiv Czech Republic z.s.
 • Jan Hůlek – ředitel pro vztahy s vnějším sektorem, EUC a.s.

17:00 – 17:35 – VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PROJEKTU

17:35 – 17:55 – PŘESTÁVKA, COFFEE BREAK

17:55 – 19:15 – PREZENTACE ODBORNÍKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ

19:15 – 24:00 – VOLNÁ DISKUSE, VEČEŘE A SPOLEČENSKÝ VEČER

Středa 28.11.2018

9:00 – 10:00 – PREZENCE ÚČASTNÍKŮ KONFERENCE

10:00 – 11:30 – 3. DISKUSNÍ BLOK – SUMMIT NEMOCNIC, AMBULANCÍ A PACIENTSKÝCH ORGANIZACÍ

Hlavní témata diskusního bloku:

– Optimální nastavení spolupráce ministerstva, pacientských organizací, nemocnic a ambulancí
– Hrazení nákladné léčby z pohledu pacientů, ministerstva a zdravotních pojišťoven
– Zavádění nových přístupů a moderních technologií šetrnějších pro pacienty

 • Mgr. Filip Vrubel – náměstek ministra, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • Ing. David Šmehlík, MHA – náměstek ředitele pro zdravotní péči, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
 • Ing. Ladislav Friedrich, CSc. – prezident, Svaz zdravotních pojišťoven České republiky
 • Ing. Michal Čarvaš, MBA – místopředseda, Asociace českých a moravských nemocnic
 • doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. – předseda, Společnost všeobecného lékařství – Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
 • PharmDr. Lubomír Chudoba – prezident, Česká lékárnická komora
 • Mgr. Václav Krása – předseda, Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s.
 • Edita Müllerová – předsedkyně, Revma Liga Česká republika, z.s.

11:30 – 12:30 – OBĚD A SPOLEČNÁ DISKUSE

REGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE:

PROGRAM KONFERENCE V PDF FORMÁTU

DĚKUJEME NAŠIM PARTNERŮM V ROCE 2018: