Lékárníci poradí pacientům s osteoporózou a zeptají se jich, co o ní vědí

Osteoporóza je metabolická kostní choroba, která se projevuje řídnutím kostní tkáně. V kostech se vytvářejí póry, dochází k úbytku vápníku a jiných minerálů. Na obrázku vlevo je zobrazena běžná hustota kostní tkáně, vlevo je patrné prořídnutí způsobené osteoporózou. Foto: archiv

Přibývá studií, které prokazují, že konzultace lékárníka, poskytnuté pacientům s osteoporózou zlepšuje jejich ochotu dodržovat pokyny ke správnému užívání léků, tedy tzv. compliance. Novou studii zveřejnili australští autoři v odborném časopise Drugs & Aging. Česká lékárnická komora (ČeLK) u příležitosti Světového dne osteoporózy, který připadne na pondělí 20. října, vyzvala lékárny, aby pacientům poskytly rozšířené poradenství v oblasti prevence a léčby tohoto onemocnění.

 

Kromě podrobných informací budou pro pacienty připraveny i krátké dotazníky, jejichž cílem je získat základní data o jejich znalostech osteoporózy. V příštích letech pak bude možné na základě vyhodnocení dotazníků přesněji zacílit informační kampaně, uvedla komora ve své tiskové zprávě.

Lékárenský zpravodajský server Pharmacy Times přinesl v těchto dnech zprávu o studii provedené  Edwinem Tanem a jeho kolegy z australské Monash University. Sesbírali data ze zdravotnické dokumentace dvou ambulancí praktických lékařů v Melbourne. Zajímali se o pacienty starší padesáti let a analyzovali diagnostiku jejich nemoci, aktuální hustotu kostní hmoty, hladinu vitamu D apod. Následně pak vyhodnotili předepisování léků proti osteoporóze,  užívání vitamínu D a přípravků s obsahem vápníku. Osteoporóza je totiž podle autorů studie ideální terapeutickou oblastí , kde je možné použít programy, v nichž jsou zahrnuti lékárníci, protože  její výskyt je velký a je často nedostatečně léčena.

Zanalyzováno bylo 213 pacientů trpících osteoporózou na začátku studie a pak po 12 měsících. Autoři zjistili, že došlo jak ke zvýšení preskripce léků, nejčastěji ze skupiny bisfosfonátů, tak užívání přípravků s vitaminem D a vápníkem. „Ačkoliv jsme předpokládali, že po intervenci lékárníka dojde k nějakému zlepšení v předepisování léků, neočekávali jsme tak signifikantní efekt,“ řekl Pharmacy Times E. Tan. Připomněl také, že jejich výsledky odpovídají předcházejícím studiím, které byly provedeny v Spojených státech.“Povzbuzujeme lékaře a lékárníky ke spolupráci v primární péči. Takové partnerství může vést k lepšímu užívání léků a k lepším výsledkům léčby pacientů, jak jsme ukázali v naší studii,” prohlásil E. Tan.

-cik, ČeLK-

Osteoporóza neboli řídnutí kostí, je chronické, postupující onemocnění kostry. Charakterizované je úbytkem kostní hmoty a poruchami stavby kostí s následným zvýšením jejich křehkosti a zvýšeným rizikem zlomenin.

Vytváří se stav nerovnováhy mezi novotvorbou kostní hmoty a jejím úbytkem, což má za následek vznik zlomenin bez předchozího úrazu nebo po malém úrazu. Tento stav je nejčastěji způsoben nedostatkem vápníku, vitaminu D, pohlavních hormonů a zvýšeným odbouráváním kostní tkáně při nedostatku fyzické zátěže.

Charakteristickým rysem osteoporózy je její pomalý a často bezpříznakový vývoj. Onemocnění je někdy dlouhou dobu bezbolestné nebo se může projevovat jen pobolíváním v zádech. Nezřídka se na něj přijde až s první zlomeninou.

V prevenci i léčbě je kromě správného složení stravy, s nímž vám pomohou lékárníci, důležitý i dostatečný a přiměřený pohyb. Ten je jedním ze základních předpokladů pro udržení zdravých a pevných kostí. Pohybové aktivity je vhodné v případě dalších souběžných onemocnění konzultovat také se svým ošetřujícím lékařem. Ne vždy je však nutné v rámci prevence užívat léky, často stačí pouze úprava životního stylu a stravování. Lékárníci poradí pacientům jak na to.

Zdroj: Česká lékárnická komora