Ondřej Dostál, muž ve stálém střetu zájmů, bere 600 tisíc od farma firmy

Ondřej Dostál uprostřed konfliktu zájmů. Jeho služeb využívají údajní bojovníci proti korupci, poslanec Hovorka a ministr Babiš. Foto: Koláž ZD

Zdravotnický deník se nedávno věnoval vlivu farmaceutických firem na zákonodárce. „S poslanci a senátory nekomunikujeme, nezveme je na schůzky, obědy, ani neoslovujeme jejich asistenty,“ prohlašovaly rezolutně firmy. Podařilo se nám ale zjistit, že to není tak docela pravda a že existují cesty, jak kázat vodu a pít víno. Farmaceutická společnost Roche s.r.o. zaplatila firmě D&D Health s.r.o. téměř 600 tisíc korun bez DPH za právní semináře a tzv. legislativní monitoring. Firma je vedena na Ing. Martinu Dostálovou, která je manželkou JUDr. Ondřeje Dostála. To on na akcích firmy přednáší, to jeho informace si firma koupila. Ondřej Dostál je současně asistentem poslance Ludvíka Hovorky (KDU-ČSL) a také hlavou Platformy zdravotních pojištěnců, neziskové organizace, která má uzavřeno memorandum o spolupráci s ministerstvem financí, podepsanou Andrejem Babišem (ANO). Jedná se o klasický střet zájmů, kdy jeden člověk zastupuje různé strany s protichůdnými zájmy a funguje jako spojka mezi sektorem, který si prý oficiálně drží od politiky distanc (farmaceutické firmy) a tvorbou zákonů i exekutivou. V neposlední řadě je Ondřej Dostál jedním z „užitečných“ herců antikorupčního divadla Andreje Babiše.

 

Zdravotnickému deníku se podařilo zjistit, že firma  D&D Health s.r.o. vloni vystavila farmaceutické společnosti Roche s.r.o. dvě faktury na „právní seminář“, každou za 50 000 korun bez DPH. To, že semináře proběhly, nám Ondřej Dostál potvrdil. „Ano, podle diáře šlo o základní školení ze zdravotnického práva pro farmaceutické reprezentanty společnosti Roche, ve dvou termínech totéž pro dvě různé skupiny. Tématem byl zákon o regulaci reklamy, úhradový zákon a zákon o léčivech. Šlo o rutinní školení zaměstnanců, v létě po tom byla poptávka, zaměstnavatelé žádali proškolení kvůli iniciativě AIFP v oblasti „disclosure“. Tuto přednášku jsem říkal poprvé na Akademii pacientských organizací, a pak snad třicetkrát s různými obměnami lékařům, revizákům, na IPVZ, v Čelákovicích, dokonce i anglicky. Powerpoint přikládám, pokud byste měl zájem učinit si bližší představu,“ sdělil nám otevřeně.

Kromě toho ovšem firma Roche zaplatila D&D Health s.r.o  za legislativní monitorning každý měsíc 40 000 korun bez DPH, celkem tedy 480 tisíc korun bez DPH. Pojem legislativní monitoring známe třeba z aktivit bývalé místopředsedkyně hnutí ANO a starostky Prahy 10 Radmily Kleslové. Ta inkasovala za  „pravidelný měsíční komplexní monitoring legislativy“ polostátním podnikům jako je ČEZ či Dopravní podnik celkem 13 miliónů korun. Dokonce už i v „našem“ rezortu jsme zaslechli v souvislosti s Ondřejem Dostálem označení „Kleslová českého zdravotnictví“, což by byl býval pěkný titulek, ale přeci jenom nepřesný. Farmaceutické firmy nejsou polostátní (byť jsou napojeny na veřejné rozpočty) a Ondřej Dostál nebyl za komunistů rozvědčíkem (když režim padl, bylo mu deset let).

Ondřej Dostál, právník, asistent i aktivista.
Ondřej Dostál, právník, asistent i aktivista.

Přesto je však taková praxe nepřijatelná. Když si například podíváme na působení Ondřeje Dostála v podvýboru sněmovny, najdeme tam třeba lékový seminář a jeho přednášku na téma „Právo a lékový trh – Problémy a výhledy úhradové regulace“. Stejný expert ovšem radí například Grémiu majitelů lékáren a jak už jsme uvedli přednáší a poskytuje legislativní servis farmaceutickým firmám (sám píše, že „Ročně tak vystoupím na cca stovce konferencí, seminářů či workshopů napříč zdravotnictvím, posluchačům také zpracovávám stanoviska k jejich dotazům. Přednášky tak nabízíme  pro … pracovníky farmaceutických společností či výrobců zdravotnických prostředků..“). A právě třeba otázky úhradové regulace jsou velice citlivou věcí, stačí malé změny v pravidlech (vyhláškách, zákonech), které umějí domyslet pouze experti a důvtipní právníci, méně již poslanci. A zájmy lékárníků, firem, státu, či pojišťoven a pojištěnců (o nichž bude řeč za chvíli) mohou být zcela protichůdné.

Dobře vědom si svého konfliktu zájmů je i sám doktor Dostál, dokazuje to jeho reakce na naše otázky. „Pokud jde o deklaraci konfliktu zájmů při seminářích, beru to jako připomínku a bude-li na tom kdokoliv trvat, nemám žádný problém připravit třebas i písemný seznam všech, pro které jsem v posledních třech či pěti letech přednášel, školil, či na jejichž dotaz jsem zpracovával odpověď, a přijal za to, buď přímo já nebo naše rodinná firma, finanční plnění, a na budoucích seminářích v parlamentu toto deklarovat,“ napsal nám Ondřej Dostál. Budeme se tedy těšit, že tak na náš podnět skutečně učiní a že třeba na internetových stránkách rodinné firmy, či Platformy zdravotních pojištěnců skutečně vyvěsí seznam i s částkami a bude na něj na každém parlamentním semináři před svým vystoupením upozorňovat.

 

VRTĚTI HOVORKOU

Když se dnes v českém zdravotnictví vysloví jméno poslance Ludvíka Hovorky, automaticky hned každému v mysli naskočí i jméno jeho nepostradatelného asistenta Ondřeje Dostála, Kdykoliv se na ministerstvo zdravotnictví, či zdravotní pojišťovny valí nějaký skutečný či spíše virtuální „průšvih“, můžeme dnes předem odhadnout scénář, jakým bude podán. Napíše o něm jedna z trojice redaktorek Iva Bezděková (Medical Tribune), Veronika Rodriguez (Aktuálně.cz) nebo Lenka Petrášová (MF Dnes), které  uvedou, že „někteří poslanci“ kritizují (ministerstvo pojišťovny, SÚKL…), ale z textu nakonec zjistíte, že jde o jednoho jediného, totiž Ludvíka Hovorku. K němu připojí vyjádření Ondřeje Dostála, ten může v článku vystupovat v různých rolích, dle potřeby – jako expert na zdravotnické právo, nebo zástupce Platformy zdravotních pojištěnců, nebo případně učitel z akademického prostředí.

„Pro pana poslance Hovorku skutečně pracuji, ale nejsem ‚politickým‘ asistentem,“ napsal Zdravotnickému deníku O. Dostál a vysvětlil, co to konkrétně obnáší: „Připravuji po odborné stránce semináře Podvýboru, které pan poslanec zaštiťuje, tam i přednáším (veškeré výstupy jsou veřejné); za ‚expertovné‘ vypracovávám stanoviska z oblasti zejména ústavního práva (například i k Registru smluv) a zpracovávám pro něj technickou podobu paragrafových znění toho, co navrhuje.“

Aktuálně se Ludvík Hovorka snaží sestřelit Národní zdravotní informační systém (NZIS, psali jsme zde), předtím několik let usiloval o zveřejňování smluv pojišťoven a zdravotnických zařízení. Ondřej Dostál mu připravuje právní podklady. Mnozí mají pocit, že to je on, kdo poslance dostává do neústupných pozic. Hovorka nejprve chtěl, aby každou smlouvu muselo schvalovat ministerstvo financí, pak ustoupil a požadoval, aby smlouva byla platná až když je zveřejněná, ale tím vším si popudil dokonce i Českou lékařskou komoru.  Když se o jeho návrhu vedla diskuse na sjezdu lékařské komory na podzim roku 2014, shodli se přítomní lékaři a senátoři (Dernerová, Žaloudík), že to pan poslanec „myslí dobře“, ale provedení a způsob prosazování (přílepek k zákonu), není šťastné. A pak jeden z delegátů na mikrofon prohlásil: však si řekněme jméno toho, kdo za tím stojí, že to je Ondřej Dostál. Také při nynějším projednávání NZIS se objevily rozpaky nad postupem svérázného poslance. V rozhovoru pro Zdravotnický deník si posteskl ministr zdravotnictví: „Zajímalo by mě, kdo to přesně iniciuje a jaké má zájmy. Opakovaně jsme s panem poslancem Hovorkou jednali a vysvětlovali NZIS, napravovali některé jeho teze, a pak bylo plénum sněmovny a on s tezemi znovu přišel, byť věděl, že nejsou pravdivé. Taková diskuse nemá smysl.“

Ondřej Dostál sice přiznává, že pro poslance Hovorku připravuje paragrafové znění jeho návrhů, ale odmítá, že by ho nějak řídil. „Ale co pan poslanec bude politicky prosazovat, to si vždy rozhoduje on sám resp. po diskusi v KDU-ČSL, což jako nečlen strany nemohu ovlivnit a ani k tomu nemám ambice. S panem poslancem ale pracuji rád, neboť se dlouhodobě a takřka plně ztotožňuji s jeho názory,“ uvádí O. Dostál. Nicméně dá se říci, že „píše zákony“ a skutečně se může stát, že se výsledky jeho práce se dostanou až do praxe.

 

POSLUŠNĚ HLÁSÍM, PANE BABIŠ!

Březen 2015. Za chvilku začne tisková konference ministra Babiše, Ondřej Dostál (vlevo) se právě připravuje, aby novinářům něco sdělil o transparentnosti.
Březen 2015. Za chvilku začne tisková konference ministr Babiše, Ondřej Dostál (vlevo) se právě připravuje, aby novinářům něco sdělil o transparentnosti.
Stejná tisková konference, Ondřej Dostál sedí vedle Ivy Bezděkové, ta má s bojem se zlořádem v českém zdravotnictví tolik práce, že jí muselo finančně podpořit ministerstvo financí a poslat peníze vydavatelství, kde pracuje.
Stejná tisková konference, Ondřej Dostál sedí vedle Ivy Bezděkové, ta má s bojem se zlořádem v českém zdravotnictví tolik práce, že jí muselo finančně podpořit ministerstvo financí a poslat peníze vydavatelství, kde pracuje.

Loni 27. března uspořádalo ministerstvo financí tiskovou konferenci, které se kromě ministra Andreje Babiše aktivně vystoupili i členové jeho pracovní komise pro zdravotnictví, pod vedením Babišova tajemníka Adama Vojtěcha, včetně Ondřeje Dostála. Ten ovšem později pro Zdravotnický deník popřel, že by byl členem. „Důvod, proč nejsem, je i moje opatrnost stávat se členem čehokoliv a jistá skepse daná zkušenostmi se zdravotnickými politiky napříč spektrem,“ vysvětlil nám tenkrát. Ministerstvo financí ho ale tak nadále prezentovalo. „Členové pracovní komise jsou Ing. Petr Sláma, Mgr. Iva Bezděková, redaktorka Medical Tribune, JUDr. Ondřej Dostál, Platforma zdravotních pojištěnců, Ing. Miroslav Vrána, ministerstvo financí a Mgr. Vojtěch, ministerstvo financí,“ prohlásil například 30. dubna 2015 při své odpovědi na interpelaci Andrej Babiš. Lhal tedy poslancům ministr financí? „Pan ministr Babiš se vyjádřil velmi stručně, pro přesnost přikládám Memorandum, které Platforma uzavřela s MF ČR (tedy s ústředním orgánem státní správy, nikoliv s osobou pana Babiše),“ odpověděl nám na tuto otázku Ondřej Dostál. Abychom odpověď přeložili: O. Dostál není členem pracovní komise MF, ale když o něm ve sněmovně říká A. Babiš, že je, tak nelže, ale jenom „mluví stručně“.

Platforma zdravotních pojištěnců je nezisková organizace, v níž náš hlavní hrdina pracuje prý bezplatně. „Věnuji jí hodně času a pouze tam vystupuji aktivně jako právník v konkrétních případech pacientů, kteří se na nás obrátí s prosbou o pomoc, a to vždycky zadarmo. Nadto má Platforma vypracovanou ‚policy‘ agendu, která je z roku 2013 a visí zde. Za Platformu tato témata prosazuji sám nebo ve spolupráci s kýmkoliv, kdo jde stejnou cestou – kterýkoliv politik, kterákoliv instituce,“ uvádí Ondřej Dostál.

S ministerstvem financí má Platforma zdravotních pojištěnců skutečně uzavřeno Memorandum. Některé jeho části zní jak z doby minulé. „Platforma je připravena sdělovat Ministerstvu poznatky ze své činnosti a poskytovat podněty k uplatnění kontrolních pravomocí Ministerstva,“ píše se v Memorandu. Také ministerstvo je připraveno, například sdělovat Platformě informace o svých kontrolních zjištěních nebo „přizvat zástupce Platformy do odborných grémií k přípravě opatření, sledujících udržitelnost systému veřejného zdravotního pojištění, zejména v oblasti transparentních nákupů léčiv a zdravotnických prostředků a jejich úhrady ze zdravotního pojištění“. Ondřej Dostál tedy jako právní expert radí farmaceutickým firmám za 600 tisíc korun ročně (na jednu firmu) a současně jako občanský aktivista se podílí na přípravě opatření v regulaci trhu (MF) a zákonů (asistent poslance). Co pak je konflikt zájmů, když ne tohle?

A ještě jedna zajímavost. „Platforma zdravotních pojištěnců ČR ale nikdy nepřijala žádné peníze ani od Ministerstva financí, ani od jakékoliv osoby přímo či nepřímo spojené s panem ministrem Babišem či stranou ANO, ani s nimi nemá žádnou jinou smlouvu,“ napsal nám Ondřej Dostál. Otázka ovšem zněla: Přijala Platforma, nebo vy nějaké peníze od A. Babiše, některé z jeho firem, nebo od ministerstva financí? Nechce se nám věřit, že by právník opomenul sebe opravdu jen náhodou.

Tomáš Cikrt

Foto: Autor

otázky Zdravotnického deníku a odpovědi Ondřeje Dostála v plném znění

1) Jste oficiálním asistentem poslance Hovorky, připravujete pro něj a hájíte změny některých právních norem. Založil jste Platformu zdravotních pojištěnců, která má mj. navázánu mimořádnou spolupráci s ministerstvem financí. Byl jste poradcem ministerstva zdravotnictví. Současně ale jste za konzultace a přednášky odměňován (přímo, nebo přes firmu Vaší manželky, případně jinak) různými subjekty ve zdravotnictví, jichž se tyto normy mohou týkat, například farmaceutickými a dalšími zdravotnickými firmami, případně jejich sdruženími, nemocnicemi, Grémiem majitelů lékáren atd (případně doplňte). Tuto spolupráci při svých vystoupeních v parlamentu a senátu nedeklarujete. Takové rozkročení lze považovat za Váš osobní a nepřijatelný konflikt zájmů, prosím o Vaše vyjádření, komentář.

Jsem právník a učitel zdravotnického práva. Od roku 2011 se vzdělávání věnuji výhradně, naše rodinná firma nabízí především moje lektorské služby, méně pak služby externistů. Ročně tak vystoupím na cca stovce konferencí, seminářů či workshopů napříč zdravotnictvím, posluchačům také zpracovávám stanoviska k jejich dotazům. Přednášky tak nabízíme pro lékaře, lékárníky, nelékařské pracovníky a jejich sdružení, pro zaměstnance nemocnic soukromých i veřejných, pro pracovníky farmaceutických společností či výrobců zdravotnických prostředků, pro revizní lékaře zdravotních pojišťoven, pro pracovníky krajů atd., či pacientská sdružení. Za svá vystoupení účtuji lektorné, s výjimkou pacientských sdružení, kde je to někdy pro bono. Toto představuje hlavní zdroj mojí obživy, náplní jde o totéž, co jsem dělal jako zaměstnanec v akademické sféře, než IPVZ přišlo o financování a než zaniklo centrum zdravotnického práva na 3.LF UK z důvodů "racionalizace úvazků".
Informační zdroje pro moje přednášky jsou bez výjimky veřejně dostupné - veškeré zákony, vyhlášky, Věstníky MZ či SÚKL a rozhodnutí vyšších soudů aj. jsou zveřejněny, stejně tak je zveřejňován kompletní legislativní proces (weby PSP, Senátu a vlády) či třeba správní praxe SÚKLu. Pokud mám v přednáškách konkrétní kazuistiky, je to vždy se souhlasem toho, koho se věc týká. Přidaná hodnota mých přednášek a školení tedy opravdu není "opatřování tajných zpráv z legislativy", ty si může každý najít, ale ve vysvětlování souvislostí, odhadu střetu protichůdných předpisů či metodik, resp. a v odhadu, jak na základě své minulé praxe naloží s novými předpisy soudy. Podklady z přednášek jsou vždy k dispozici účastníkům a komukoliv kdo požádá, nejde o nic tajného (viz dále a příloha); pokud je nezveřejňuji na Internetu, je to proto, aby mi méně pracovití kolegové nekradli snímky. Vzdělávací akce skoro nikdy nepořádáme sami, nemáme na to kapacitu, takřka vždy dodáváme jen služby lektora a účtujeme je pořádající agentuře, spolku či firmě. Výjimečně uspořádáme i vlastní seminář, kde vybíráme vstupné, zpravidla koncem roku po vydání úhradové vyhlášky, letos se ale nekonal z rodinných důvodů. 
Pro pana poslance Hovorku skutečně pracuji, ale nejsem "politickým" asistentem. Připravuji po odborné stránce semináře Podvýboru, které pan poslanec zaštiťuje, tam i přednáším (veškeré výstupy jsou veřejné); za "expertovné" vypracovávám stanoviska z oblasti zejména ústavního práva (například i k Registru smluv) a zpracovávám pro něj technickou podobu paragrafových znění toho, co navrhuje (se souhlasem pana poslance, který jen nejsem schopný zajistit dnes, mohu blíže informovat o konkrétních zadáních). Ale co pan poslanec bude politicky prosazovat, to si vždy rozhoduje on sám resp. po diskusi v KDU-ČSL, což jako nečlen strany nemohu ovlivnit a ani k tomu nemám ambice. S panem poslancem ale pracuji rád, neboť se dlouhodobě a takřka plně ztotožňuji s jeho názory.
Platforma zdravotních pojištěnců je neziskovka, které se věnuji pro bono, věnuji jí hodně času a pouze tam vystupuji aktivně jako právník v konkrétních případech pacientů, kteří se na nás obrátí s prosbou o pomoc, a to vždycky zadarmo. Nadto má Platforma vypracovanou "policy" agendu, která je z roku 2013 a visí zde: http://www.zdravotnipojistenci.cz/o-platforme/programove-prohlaseni-platformy/  Za Platformu tato témata prosazuji sám nebo ve spolupráci s kýmkoliv, kdo jde stejnou cestou - kterýkoliv politik, kterákoliv instituce. K tomu viz dále u MFČR.
Jako poradce ministra zdravotnictví jsem působil přechodně v roce 2013 za Martina Holcáta (necelý čtvrtrok), a to na DPP a vždy s konkrétním zadáním posoudit na soulad tehdejších navrhovaných předpisů  s Ústavou. Výsledná stanoviska byla zaplacena z veřejných peněz, měla by být tedy dostupná u MZČR jako zadavatele, pro představu co jsem tam dělal. Přestože se nic z toho netýkalo lékového trhu, v té době jsem rozeslal informaci, že po dobu působení na MZČR přerušuji spolupráci a nebudu k dispozici. 
Přes výše uvedené, pokud jde o deklaraci konfliktu zájmů při seminářích, beru to jako připomínku a bude-li na tom kdokoliv trvat, nemám žádný problém připravit třebas i písemný seznam všech, pro které jsem v posledních třech či pěti letech přednášel, školil, či na jejichž dotaz jsem zpracovával odpověď, a přijal za to, buď přímo já nebo naše rodinná firma, finanční plnění, a na budoucích seminářích v parlamentu toto deklarovat. 

2. Ministr financí A. Babiš Vás při svém sněmovním vystoupení 30.4. 2015 výslovně uvedl jako člena pracovní komise MF pro zdravotnictví. Mně jste však říkal, pokud si to dobře pamatuji, že má Platforma zdravotních pojištěnců uzavřenu smlouvu s MF o spolupráci a členem pracovní komise nejste. Lže tedy Andrej Babiš? Přijala Platforma, nebo vy nějaké peníze od A. Babiše, některé z jeho firem, nebo od ministerstva financí?

Pan ministr Babiš se vyjádřil velmi stručně, pro přesnost přikládám Memorandum, které Platforma uzavřela s MF ČR (tedy s ústředním orgánem státní správy, nikoliv s osobou pana Babiše). Dále přikládám 106-žádosti o informace dle Memoranda a příslušných zákonů, na které Platformě MFČR také řádně a včas odpovědělo.
Důvod pro spolupráci Platformy a MFČR je z naší strany ten, že MFČR podporuje transparentnost ve zdravotnictví a je ochotno poskytnout dle zákona 106/1999 Sb. komukoliv data, která dle rozhodnutí soudů poskytována být mají. Stanoviska Pracovní skupiny MFČR jsou také v souladu s "Programovým prohlášením" Platformy, a považujeme za úspěch, že podněty naší organizace takto významná instituce jako MFČR bere na vědomí.
Platforma zdravotních pojištěnců ČR ale nikdy nepřijala žádné peníze ani od Ministerstva financí, ani od jakékoliv osoby přímo či nepřímo spojené s panem ministrem Babišem či stranou ANO, ani s nimi nemá žádnou jinou smlouvu.

3. Prodáváte informace, které získáváte během svého exkluzivního přístupu k tvorbě legislativy různým hráčům na zdravotnickém trhu, například farmaceutickým firmám třeba ve formě nějakého reportování, či zpráv, nebo jinou formou?
Stručně, neprodávám. Jak uvádím výše ad 1, veškeré informační zdroje pro moje přednášky, workshopy, stanoviska jsou bez výjimky z veřejně dostupných zdrojů. Nedisponuji, a ani pro svou práci právníka nijak nepotřebuji disponovat žádnými exkluzivními informacemi z oblasti legislativy ani odjinud. Vše, s čím pracuji, je buď veřejně dostupné s trochou schopnosti hledat na webu, nebo je to něco, co mi klienti sami předloží k vyjádření, nebo je to něco, co bylo veřejně přednášeno na některé z akcí, kam chodím jako běžný posluchač; jako bunus přidávám pak témata, kterých jsem si všimnul v odborném tisku - mj. proto také čtu Váš FB a diskutuji tam o sporných věcech 🙂
Pro Vaši představu - to, že dnes dosud spousta lidí považují informace z databáze www.psp.cz, nebo z Knihovny připravované legislativy, za exkluzivní informace, je dnes už omyl - před deseti lety se za to těžce platilo komunikačním agenturám, dnes to v lepších advokátních kancelářích stahují z webu koncipienti a klientům se to dává zadarmo, já si to nechávám připravovat taky, nebo to dělám sám. Přidanou hodnotou je to, že umím mezi hromadou balastu na webu najít pár skutečně důležitých věcí, což je věc mých schopností a zkušeností, nikoliv exkluzivní přístupu k čemukoliv. (Kdybyste měl zájem, mohu Vám ukázat svoje přípravy, a to jak ty současné, tak třeba nějaké z 2011 nebo 2012, pro představu, jak vypadá moje práce - jak se pořád točí ta samá neřešená témata...)

4. Podle mých informací 5.5. a 15.6. 2015 pořádala firma D&D Ideas právní semináře pro farmaceutickou firmu, přednášel jste na těchto seminářích, byl jste jediným, nebo hlavním přednášejícím? 
Ano, podle diáře šlo o základní školení ze zdravotnického práva pro farmaceutické reprezentanty společnosti Roche, ve dvou termínech totéž pro dvě různé skupiny. Tématem byl zákon o regulaci reklamy, úhradový zákon a zákon o léčivech. Šlo o rutinní školení zaměstnanců, v létě po tom byla poptávka, zaměstnavatelé žádali proškolení kvůli iniciativě AIFP v oblasti "disclosure". Tuto přednášku jsem říkal poprvé na Akademii pacientských organizací, a pak snad třicetkrát s různými obměnami lékařům, revizákům, na IPVZ, v Čelákovicích, dokonce i anglicky. Powerpoint přikládám, pokud byste měl zájem učinit si bližší představu.