Vypořádání připomínek novely OSŘ: Ministerstvo u exekucí trvá na hrazení nákladů při srážkách ze mzdy

Ministerstvo spravedlnosti stále trvá na tom, aby se exekuované osoby podílely na úhradě nákladů, které má zaměstnavatel v souvislosti s prováděním srážek ze mzdy. Toto ustanovení má za cíl kompenzovat náklady zaměstnavatelů spojené se zaměstnáváním osob v exekuci.

Vyplývá to z vypořádání připomínek k novele občanského , v němž reagovalo například na výhrady ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jana Chvojky a dalších resortů. „Výpočet nezabavitelné částky je podle resortu nastaven tak, aby zohledňoval oprávněné zájmy povinného, jím vyživovaných osob, oprávněného, případně soudního exekutora a rovněž aby povinného motivoval ke zvyšování jeho příjmu, a navržená právní úprava směřuje ke koncentraci řízení proti jednomu dlužníku u jednoho soudního exekutora,“ uvádí dále MS.

 „Je pravda, že současná úprava exekucí srážkami ze mzdy je neefektivní a zatěžující. Zaměstnavatelé čelí jednak značné komplikovanosti a náročnosti výpočtu nezabavitelné částky a současně podléhají povinné součinnosti s exekutorskými úřady. Problematické je to zejména u osob s vícečetnými exekucemi, kterých je přes 75 %. Tehdy je nutné komunikovat s mnoha exekutory a správně vypočítávat exekuované částky. Náklady přitom nese zaměstnavatel sám. Takový systém je neefektivní a drahý. Představuje také významnou bariéru zaměstnávání osob v exekuci,“ konstatuje ministr.

Přednost i před výživným

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Dušan Šrámek