Česká republika má dle Komise dva transpoziční škraloupy, ministerstva mají lhůtu na vysvětlenou

Životní prostředí, respektive větší práva občanských a ekologických organizací a ochrana pracovního prostředí před chemickými látkami. To jsou podle vyjádření Evropské komise problémy českého práva, které podle jejího názoru není v těchto oblastech v souladu s evropskou legislativou.

Už téměř dva roky (do 1. června 2015) měly být do právního systému České republiky implementovány předpisy EU o chemických látkách a odpovídající úrovní ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků v případě, že jsou v pracovním prostředí přítomny nebezpečné chemické látky a směsi. O zprávě Komise jsme informovali minulý týden v textu Evropská komise a životní prostředí: akční plán a infringementy pro Česko. Nyní přinášíme podrobnosti.

Evropská komise vyzývá Českou republiku, aby do dvou měsíců přijala tyto směrnice a zavedla je do svého právního systému. Pokud Česká republika neuvede do dvou měsíců své vnitrostátní právní předpisy do souladu s právem EU, může Komise tuto věc předložit Soudnímu dvoru Evropské unie.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Jiří Reichl