Plány Evropské komise pro jednotný digitální trh

Evropská komise vyzývá k urychlenému přijetí klíčových návrhů a mapuje úkoly pro další pokrok v budování jednotného digitálního trhu.

Komise pod vedením Jean-Claude Junckera vydala přezkum, v němž se ohlíží za dosavadním pokrokem v budování jednotného digitálního trhu. Vyzývá zároveň Evropský parlament a Radu, aby urychleně začaly jednat o již předložených návrzích, a nastiňuje další opatření, která se týkají online platforem, hospodářství založeného na datech a kybernetické bezpečnosti.

Během posledních dvou let Evropská komise v rámci strategie pro jednotný digitální trh předložila 35 legislativních návrhů a iniciativ. Nyní se hodlá zaměřit na dosažení politické dohody s Evropským parlamentem a Radou ve všech návrzích, zejména pokud se jedná o aktualizované předpisy Evropské unie v telekomunikační oblasti, jež podpoří investice do vysokorychlostních sítí. Ty totiž mají pro plné zavedení digitální ekonomiky a společnosti zcela zásadní význam.

Na tahu je parlament a Rada

Evropská komise vymezila tři stěžejní oblasti, které vyžadují další opatření na úrovni Evropské unie, a to: plně rozvinout potenciál evropského hospodářství založeného na datech; řešením problémů na poli kybernetické bezpečnosti chránit dosažené evropské benefity; podporovat online platformy coby zodpovědné hráče ve spravedlivém internetovém prostředí.

„Komise splnila svůj slib a předložila všechny hlavní iniciativy, které se zaměřují na vybudování jednotného digitálního trhu,“ řekl místopředseda Evropské Komise pro jednotný digitální trh Andrus Ansip. „Evropský parlament a jednotlivé členské státy musí tyto návrhy přijmout co nejdříve tak, aby v celé Evropě pomohly k vytvoření nových pracovních míst a podpoření podnikatelské činnosti včetně inovací,“ dodal.

Ansip dále zmínil, že Evropská unie přijala přísná pravidla pro ochranu osobních údajů. Dále zdůraznil potřebu vysoce výkonné výpočetní techniky a digitálně zdatné pracovní síly. Všechny tyto oblasti prý mají pro digitální budoucnost Evropy zásadní význam.

Tři klíčové oblasti

V rámci oblasti ekonomiky založené na datech Evropská komise připravuje legislativní iniciativu, která se týká volného přeshraničního toku jiných než osobních údajů a

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit