SERIÁL – Analýzy rozhodnutí ÚOHS – Pokuta pro Státní fond dopravní infrastruktury a Klatovy

Státní fond dopravní infrastruktury dostal pokutu 20.000 korun za porušení veřejné soutěže. Vyplývá to ze zjištění Ekonomického deníku z posledních rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, které mapujeme v rámci našeho seriálu. Pokutováno je i město Klatovy 60 tisíci.

V dalším díle seriálu mapujícím dění v oblasti veřejných zakázek a analýzy rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) rozebíráme poslední rozhodnutí antimonopolního úřadu.

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) pochybil ve vyhodnocení veřejné zakázky „Mobilní telekomunikační služby pro rezort dopravy“. Porušil zákon tím, že námitky podané společností O2 Czech Republic nepřezkoumal v plném rozsahu. Podle ÚOHS se SFDI nevypořádalo s námitkami stěžovatele, které se týkaly postupu zadavatele při posouzení výše nabídkové ceny. Rozhodnutí však není pravomocné, jelikož SFDI podalo rozklad k předsedovi úřadu.

ÚOHS nejprve obecně k vyřízení námitek konstatoval, že zadavatel je povinen přezkoumat obdržené námitky v plném rozsahu, a to ve lhůtě 10 dnů od jejich doručení. V této lhůtě je zadavatel povinen odeslat stěžovateli písemné rozhodnutí, obsahující způsob vyřízení námitek, kdy zadavatel rozhodne buď o vyhovění, či o zamítnutí námitek. Své rozhodnutí je přitom povinen náležitě odůvodnit.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Kristián Chalupa

 

Přecházející díly našeho seriálu:

Karlovarský kraj dostal pokutu za špatně vypsanou zakázku na IS pro… 28.4.2017

Na „státní“ veřejné zakázky už jen elektronicky 18.4.2017

SERIÁL – Analýzy rozhodovací praxe v oblasti veřejných zakázek 28.4.2017