Středa, 28. září, 2022

Ví Evropský parlament, o čem hlasuje? Příklad s odškodněním spotřebitelů

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Stát nebo politická unie plní svoji funkci, pokud stanovuje rozumná a srozumitelná pravidla lidského soužití, jejichž dodržování potom přiměřenými prostředky úspěšně vyžaduje. Čeští poslanci Evropského parlamentu však sami nejsou jednotní v názoru, jestli kvůli kauze DieselGate odhlasovali kompenzace pro podvedené občany, nebo nikoli.

Právníci studují průběžně celý život, aby rozuměli legislativě, a přesto – nebo právě proto potom obhajují různé výklady. Ale přáním obyčejného občana zůstává, aby aspoň základní pointy zákonů, vyhlášek, nařízení nebo směrnic byly jasné každému, kdo netrpí mentální retardací a ovládá oficiální národní jazyk.

Bohužel nedávné hlasování Evropského parlamentu ukazuje, že pochybnosti vznikají už na začátku, mezi samotným tvůrci pravidel. Jednoduchá otázka zní: Bude aspoň teoreticky možné odškodnit majitele automobilů nebo chodce, pokud příště zase nějaká automobilka zkreslí emisní testy automobilů, podobně jako nedávno společnost Volkswagen? Srovnejme odhlasovaný text a různé interpretace českých poslanců.

Klíčové pasáže schváleného dokumentu Evropský parlament 4. dubna velkou většinou přijal pozměňovací návrhy, kterými upravuje návrh nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi. Poslanci chtějí mimo jiného dát Evropské komisi pravomoc, aby trestala automobilky pokutou až “30 000 EUR za každé nevyhovující vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek”. Ale bude potom možné, aby vybrané peníze posloužily majitelům vadných automobilů, či veřejnosti jako kompenzace – odškodnění předchozí újmy? Možná nám napoví následující dvě přijaté pasáže. Pozměňovací návrh…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Petr Woff

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit