Úterý, 11. května, 2021

Zemědělství pochybilo při tendru na zahraniční veletrhy. Má zaplatit 90 tisíc

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo zemědělství špatně vyhodnotilo veřejné zakázky na zajištění prezentace resortu na zahraničních veletrzích. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže mu udělil pokutu 90.000 korun.

Nalezení dodavatele (realizátora stánků), který zajistí stavbu a realizaci stánků Ministerstva zemědělství na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí – zajištění výstavní plochy, zajištění technické realizace stánku (architektonický návrh, projekt, stavba, montáž, demontáž včetně technického vybavení a přípojek, pojištění, záruční servis apod.), zajištění doprovodného programu a souvisejících služeb, provázela pochybení. Celková cena zakázky byla  22.314.050 Kč bez DPH.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) naznal, že zaměstnanci Ministerstva zemědělství porušili odstavec 1a § 120 zákona 137/2006 (cit.: …“zadavatel nedodrží postup stanovený tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky, přičemž tím podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a uzavře smlouvu na veřejnou zakázku“), když vyloučili firmu Rapid z důvodu, že její nabídka obsahovala několik početních chyb v položkovém rozpočtu na zajištění veletrhu Internationale Grüne Woche 2017, které měly mít vliv na výši nabídkové ceny. „Dalším z důvodů bylo neuvedení výše DPH v návrzích smluv na zajištění veletrhů Internationale Grüne Woche 2017, Biofach 2017, ANUGA 2017, přestože se jednalo…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Jiří Reichl

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit