OKsystem uspěl se svými stížnostmi na ČSSZ. ÚOHS tendr na výběr důchodů OSVČ zrušil

Nejprve vítěz, potom v poli poražených, který se celkem pětkrát proti rozhodnutí zadavatele odvolal. Nakonec uspěl se stížností na zrušení tendru samotnou Českou správou sociálního zabezpečení. Antimonopolní úřad uznal, že úředníci neargumentovali kvalitně a celou zakázku zrušil. To je příběh IT firmy OKsystem v jedné z posledních zakázek v sociální oblasti, kde má tradičně silné postavení.

Ani čtyři výběrové komise jmenované vedením České správy sociálního zabezpečení během roku a čtvrt nebyly schopny vyhodnotit zakázku „Rámcová smlouva o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro výběr pojistného důchodového pojištění OSVČ a kontrolní činnost – II tak, aby nebyla napadnutelná kýmkoliv z účastníků. Nyní dal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže za pravdu jednomu z uchazečů o tuto zakázku, společnosti OKsystem, že i zrušení zakázky Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) bylo špatně odůvodněné a proto celý tendr, jehož cena byla odhadována na 198.347.107,00 Kč bez DPH, zrušil. ČSSZ navíc musí zaplatit pokutu 30 tisíc korun za náklady správního řízení.

Z Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, které je vyhotoveno na 38 stranách vyplývá, že zadavatel ČSSZ) nedodržel postup stanovený v ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona a zásadu transparentnosti stanovenou v ustanovení § 6 odst. 1 zákona, když rozhodnutím ze dne 8. 2. 2017 zadávací řízení na veřejnou zakázku zrušil s odkazem na § 84 odst. 2 písm. e) zákona. „Jako důvody pro zrušení zadávacího řízení uvedl jednak skutečnosti, které popsal natolik obecně a neurčitě, že jejich existenci nebylo možno přezkoumat, a dále uvedl skutečnosti, které nejsou důvodem hodným zvláštního zřetele, pro který nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, přičemž tento postup podstatně ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy,“ uvádí se v rozhodnutí ÚOHS. Podle mluvčího ÚOHS Martina Švandy rozhodnutí úřadu znamená, že se průběh tendru vrací do okamžiku před zrušením tendru zadavatelem. „Zadavatel samozřejmě může zrušit zakázku, ale musí to být odůvodněné. Zejména jde o případy, kdy nastanou skutečnosti, které nemohl předpokládat,“ uvedl Švanda s tím, že v tomto případě se tedy budou opět hodnotit podané nabídky.

Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb, které zajistí zadavateli stabilní rozvoj a podporu tzv. lokálního aplikačního vybavení, které provozuje Česká správa sociálního zabezpečení decentralizovaně na všech okresních správách sociálního zabezpečení. Jedná se o agendu, která komplexně řeší především výběr pojistného na důchodové pojištění OSVČ, kontrolní činnost a dobrovolné důchodové pojištění.

Anabáze zakázky za 200 milionů

V květu 2015 bylo zahájeno užší zadávací řízení. A v srpnu 2015 jmenována první výběrová komise, která v září otevřela nabídky a vyzvala Atos Solution, který byl v roce 2016 největším dodavatelem IT služeb pro ČSSZ, aby odůvodnila svou nízkou nabídkovou cenu.

 

Přehled IT dodavatelů na Českou správu sociálního zabezpečení v roce 2016. Zdroj: MPSV, Robert Baxa

Druhého října 2015 hodnotící komise shledala, že nabídka uchazeče Atos IT Solutions and Services, s.r.o. nesplňuje požadavky zadavatele, protože obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, kterou uchazeč dostatečně nevysvětlil. „Hodnotící komise zpracovala zprávu o posouzení a hodnocení nabídek (nedatovanou), ve které uvedla, že nabídku uchazeče Atos IT Solutions and Services, s.r.o. vyřadila pro mimořádně nízkou  nabídkovou cenu, a ze zbývajících dvou nabídek vybrala jako nejvhodnější nabídku navrhovatele (OKSystem),“ uvádí se ve shrnutí veřejné zakázky. Vedení ČSSZ však o dva měsíce později rozhodlo, že je potřeba nabídky posoudit znovu, jelikož komise rozhodla nesprávně, když Atos vyloučila. Týden před Vánoci 2015 (18. 12.) byla jmenována nová komise, která o pět měsíců později vybrala jako vítěze Atos. To se však nelíbilo OKsystemu, který proti návrhu II. komise podal námitky. Odvolací pokusy zopakoval celkem pětkrát, až u ÚOHS uspěl a nabídky se tedy budou muset hodnotit znovu.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

O problémech vedení České správy sociálního zabezpečení s výběrovými komisemi jsme psali v dubnovém textu  ČSSZ má složitý interní systém. Nestíhá proto soutěžit zakázky, v němž jsme mimo jiné upozornili na stížnosti poslanců Výboru pro sociální politiku na situaci v ČSSZ. Tehdy se dokonce spekulovalo o tom, že ústřední ředitel Jiří Biskup přešlapy jeho podřízených zaplatí svou vlastní hlavou. Místo toho se stal státním tajemníkem Ministerstva práce a sociálních věcí po odstupujícím předchůdci. Ekonomický deník jako první o tomto kroku informoval v polovině června v textu  Novým státním tajemníkem MPSV bude dosavadní šéf ČSSZ. Místo Biskupa byl vedením ČSSZ pověřen dosavadní náměstek ministerstva Petr Hejduk (ČSSZ prozatím povede Hejduk z MPSV). Výběr odborníka na ekonomii jako dosavadního ředitele ČSSZ svědčí o tom, že vedení resortu si je vědomo nedostatků v tendrech a ekonomickém řízení ČSSZ, které je potřeba zlepšit.

O zpožděních v tendrech a způsobu jejich organizace jsme podrobně psali v rozhovoru o IT systémech na MPSV a ČSSZ s Robertem Baxou, náměstkem ministryně Marksové.

Jiří Reichl

O ČSSZ jsme také psali:

Novým státním tajemníkem MPSV bude dosavadní šéf ČSSZ 19.6.2017

MPSV a ČSSZ neplní vlastní termíny. Hazardují s výplatou důchodů od ledna 2018 26.5.2017

ROZHOVOR o IT systémech na MPSV a ČSSZ s Robertem Baxou, náměstkem ministryně Marksové 8.5.2017

MPSV postupuje v oblasti IT nebezpečně, upozorňuje místopředseda sněmovny Bartošek 27.4.2017

ČSSZ má složitý interní systém. Nestíhá proto soutěžit zakázky

MPSV se výrazně komplikuje tendr na dávk