Soudci Soudního dvora EU by mohli být jmenováni opakovaně bez výběrového řízení

V případě opakováné nominace kandidáta na soudce Soudního dvora Evropské unie už by se nemuselo vypisovat výběrové řízení a scházet se výběrová komise. Nominace by podle nových pravidel soudci, kterému končí mandát „nenaskočila“ automaticky, ale rozhodla by o ni výběrová komise. Tu tvoří například ministr spravedlnosti nebo předsedové nejvyšších soudů. Připomínkové řízení k návrhu bylo zkráceno na tři dny.

Na základě zkušeností z dosavadních výběrových řízení vedených i s přihlédnutím k mezinárodní praxi chce vláda upravit postup výběrové komise v případě, že se jedná o opakovanou nominaci stávajícího soudce Soudního dvora EU. „Ukazuje se jako nadbytečné, aby, shoduje-li se komise na opakované nominaci stávajícího soudce a tento s tím souhlasí, bylo vyhlašováno otevřené výběrové řízení a aby všichni přihlášení uchazeči procházeli po všech stránkách náročným výběrovým pohovorem podle článku 6 Pravidel,“ uvádí předkládací zpráva, kterou má Česká justice k dispozici.

Soudci Soudního dvora EU mají šestiletý mandát a mohou ho opakovat – tak se ostatně stalo například u Jiřího Malenovského nebo Ireny Pelikánové. Právě Malenovskému mandát skončí příští rok. „Nad rámec návrhu je možno uvést, že stávajícímu soudci Soudního dvora Evropské unie za Českou republiku skončí mandát v říjnu 2018 a výběr kandidáta na tento post je tedy aktuální,“ uvádí se v materiálech pro vládu.

Výběrová komise má devět členů, jimiž jsou ministr spravedlnosti, který je současně předsedou komise, ministr zahraničních věcí, vládní zmocněnec pro zastupování České republiky před Soudním dvorem Evropské unie, předseda Ústavního soudu, předseda Nejvyššího soudu, předseda Nejvyššího správního soudu, člen jmenovaný ministrem spravedlnosti, člen jmenovaný předsedou České advokátní komory a člen jmenovaný děkany právnických fakult.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

(epa)