Spotřebitelské právo na jednom místě? Do vlády míří návrh na nový kodex, legislativci ho ztrhali

Ministerstvo průmyslu a obchodu a rezort spravedlnosti navrhují vládě vznik nového zákona na ochranu spotřebitele. Chtějí vytvořit „flexibilní, přehlednou a uživatelsky přívětivou právní úpravu spotřebitelského práva“. K návrhu se ale sešla řada připomínek. Nelíbí se i legislativní radě vlády, protože vytrhuje paragrafy z nového občanského zákoníku.

Navrhnout novou úpravu spotřebitelského práva uložila šéfům průmyslu a justice na konci loňského roku vláda po celkové revizi dané problematiky. V současné době totiž v spotřebitelské právo v Česku upravuje hned několik norem, mezi hlavními zákon o ochraně spotřebitele a občanský zákoník, ale také mnoho předpisů zvláštní povahy, specificky zaměřených na konkrétní oblasti – třeba zdravotnictví, finančnictví či potravinářství.

Ministerstvo průmyslu a obchodu a rezort spravedlnosti proto připravily věcný záměr zákona, ve kterém by podle předkládací zprávy byla sloučena vybraná pravidla spotřebitelského práva, a který by po vzoru mnohých zahraničních úprav představoval „základní kámen“ ochrany spotřebitele v České republice. „Důsledkem nové právní úpravy bude posílení vymahatelnosti spotřebitelského práva obecně,“ slibují předkladatelé.

A nejen to. Koncentrace spotřebitelského práva do samostatného právního předpisu (zejména díky vyjmutí příslušných částí z občanského zákoníku) prý umožní pružnou reakci na potřebu implementovat novou evropskou legislativu a vytvoří prostor „pro právní ukotvení zcela nových prvků regulace (v souvislosti s digitálním prostředím, online prodejem apod.)“. „Takovou úpravou nebude muset být zatěžován občanský zákoník, do něhož se příliš podrobná a technicistní úprava pro jeho obecnost příliš nehodí,“ uvádí rezorty v předkládací zprávě.

Zmizí duplicity, slibují předkladatelé

Do nového spotřebitelského kodexu by z občanského zákoníku měla být podle materiálu, který má Česká justice k dispozici, převzata například ustanovení o spotřebitelských smlouvách. Dále jde o obecné požadavky na předsmluvní informace a o úpravu smluv uzavřených mimo obchodní prostory podnikatele a distančním způsobem, včetně smluv o finančních službách, či o úpravu dočasného užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby (timeshare).

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

„V principu bude platit, že pokud tento zákon nestanoví jinak, použije se pro smluvní vztahy mezi spotřebiteli a podnikateli občanský zákoník,“ uvádí věcný záměr zákona.  Z občanského zákoníku chtějí předkladatelé rovněž vyjmout a zpřesnit úpravu prodeje zboží v obchodě (tzv. spotřebitelská kupní smlouva), úpravu zájezdu či ustanovení o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.  „Změna umožní také hlubší změnu systematiky právní úpravy a odstranění duplicit, zejména „dvoukolejné“ právní úpravy a napravení nežádoucího stavu, kdy jsou povinnosti a sankce upraveny v různých právních předpisech,“ zdůvodňuje vznik nového spotřebitelského kodexu předkládací zpráva.

Vládní právníci: Na občanský zákoník nesahat!

Zásadní připomínky k materiálu ale uplatnily rezorty financí, pro místní rozvoj, spravedlnosti, vnitra a zemědělství. A věcný záměr zákona narazil také u legislativní rady vlády. „Jeví jako naprosto nepřijatelné, aby poté, co bylo při přípravě nového občanského zákoníku rozhodnuto, že právní úprava ochrany spotřebitele bude zahrnuta do jeho části týkající se závazkového práva, byla celá tato právní úprava po přibližně 3,5 letech účinnosti nového občanského zákoníku z něj oddělena a přesunuta do jiného, relativně samostatného kodexu,“ stojí v jejím stanovisku k předkládanému věcnému záměru zákona s tím, že je třeba odmítnout obavy předkladatelů z nutnosti dalších častých zásahů do občanského zákoníku v případě přijetí dalších již dnes připravovaných směrnic EU.

Návrh si stáhněte zde.

A vládní právníci zpochybňují i předkladateli deklarované odstranění roztříštěnosti právní úpravy ochrany spotřebitele. „Z návrhu věcného záměru předloženého vládě totiž vyplývá, že některé specifické oblasti práva ochrany spotřebitele zůstanou i nadále z předpokládaného kodexu spotřebitelského práva vyčleněny (jako např. u potravin, finančních služeb, zdravotních a hygienických požadavků) a budou obsahem zvláštní právní úpravy,“ uvádějí.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Lucie Nekvasilová