Ministerské kontroly výkonu samosprávy narazily

V posledních měsících se úředníkům ministerstva vnitra, konkrétně Odboru dozoru a kontroly, několikrát stalo, že v kontrolovaných obcích či městech narazili na odmítnutí uskutečnění kontroly.

Odmítnutí kontrolorů Ministerstva vnitra ČR při jejich ohlášené kontrolní činnosti na výkon samosprávy obcí je tématem, kterým se posledních několik měsíců zabývají právní teoretici z vysokých škol a debatují o nich soudci i právníci. Zaznívá totiž názor, že Ministerstvo vnitra ČR (MV) nemá pro takovou kontrolní činnost dostatečné oprávnění. Podle advokátky Jany Zwyrtek Hamplové oprávnění ke kontrole má pouze v případě, že je podezření na porušení zákona. „V případě, že jde jen o standardní kontrolu, tak, jak byla vykonávána do teď, tak takové oprávnění dle mého názoru není. Vnitro navíc nemá možnost, jak si její vykonání vynutit, leda by se obrátilo na soud,“ řekla Hamplová na semináři Akademie samospráv na téma Odpovědnost v samosprávě obcí a měst + trestní odpovědnost zastupitelů.

Advokátka specializující se na spolupráci právě se samosprávou prozradila, že právní teoretici z vysokých škol uznávají její argumentaci a i proto se MV ocitlo tak trochu ve slepé uličce. „Jistě, už vymysleli, že kontrolu vykonávají na základě oznámení nebo-li udání, které je ukládáno do zásobníku projektů, ale to je podle mne holý nesmysl. Navíc když jim řeknete, ať vám to dokážou, tak nic nemají. Samospráva je složenina dvou slov, která mají jasný význam,“ dodala Hamplová s tím, že v novém zákoně o obcích, který připravuje, bude řešen i tento problém.

Několik desítek zastupitelů a starostů a zastupitelů, kteří na seminář přijeli, si vyslechli řadu příkladů z praxe i praktické rady a tipy jak postupovat v některých ožehavých případech, kdy se hlasuje o pozemcích, bytech, domech či jiných obecních záležitostech, které pečlivě sledují občané.

Aktivní státní zástupci jsou pohromou pro samosprávu

Zazněla také informace o tom, že někteří státní zástupci si v posledních letech se roztrhl pytel s trestními oznámeními zastupitelů za jejich hlasování či výkon správy města. Byl zmíněn případ starostky Třince Věry Palkovské, na níž opoziční zastupitel Jan Ferenc podal trestní oznámení za to, že objednala externí audit na stav hospodaření městské policie. Argumentoval přitom tím, že město má své zaměstnance, kteří by mohli audit udělat. Palkovská byla osvobozena a poté žádala náhradu nákladů soudního řízení po oznamovateli. Všechny soudní instance ji odmítli, zastal se jí až Ústavní soud ČR, který ve zkratce řekl, že ten, kdo podává planá trestní oznámení, měl by se podílet na nákladech právního zastoupení jím osočené osoby. Podrobně jsme psali v textu Ústavní soud: není možné beztrestně podávat trestní oznámení na politické konkurenty

Jana Zwyartek Hamplová upozornila na to, že někteří státní zástupci vnímají slib zastupitele jako tak závažný akt, kterým zvolený komunální politik na sebe přebírá veškerou zodpovědnost a musí v tom okamžiku nabýt všechny potřebné znalosti. „No to je samozřejmě vyloučené, protože je to politik, který do tématiky spadl po hlavě. Mnohdy se samozřejmě stává, že úředníci mu dávají jasně najevo, že jej tam nikdo nechtěl a víceméně nechtějí spolupracovat a nechají ho v tom pěkně vykoupat. Stejně tak zastupitelé nemohou vědět všechno, co se probírá, než se těmi zastupiteli stanou. Ano, jsou případy, kdy to zvolení zástupci opravdu přehánějí a zaslouží si být odsouzeni, ale většinou to tak není,“ řekla Hamplová. Zmínila příklad starosty Ostravice, který byl stíhán pět let za to, že nezpůsobil žádnou škodu. Chtěl objednat audit majetku obce, jako mnoho let předtím v hodnotě 25.200 korun, ale zvedla se proti tomu vlna odporu, tak jej neobjednal. Přesto byl stíhán.

Na konferenci vystoupil také renomovaný právník Petr Toman, který mj. shrnul počty stíhaných zastupitelů a výsledky těchto řízení. Podle něj Od roku 1995 bylo proti zastupitelům vedeno 91 trestních řízení, které se týkaly 353 osob. Alespoň těch, které jsme zmapovali. Ke konci letošního března bylo pravomocně ukončeno 60 trestních řízení vedených proti 123 zastupitelům. Z této množiny bylo 24 zastupitelů uznáno vinnými, řízení proti 13 bylo ukončeno státním zástupcem a 86 zastupitelů bylo zproštěno obžaloby soudem. Pokud nebudeme brát v potaz jasné případy korupce, tak z toho vychází, že 86 % zastupitelů bylo stíháno neoprávněně.

Zazněly také jeho rady, jak se chovat v zastupitelstvu tak, aby se volení zástupci lidu pokud možno vyhnuli trestnímu stíhání. Podrobně jsme o tom psali v textu Advokát Toman: Práce zastupitele je srovnatelná s prací ošetřovatele lvů. Já osobně bych nekandidoval

Jiří Reichl