Česká republika má odevzdávat svůj ucelený energetický plán na 10 let dopředu

Česká vláda má jeden rok, aby zpracovala a Evropské komisi odevzdala dlouhodobý plán, podle kterého bude fungovat tuzemské elektrárenství, plynárenství a teplárenství. Majitelům některých domů zároveň přibude povinnost, aby ve svojí nemovitosti zřídili nabíjecí stanice pro elektromobily a zavedli “ukazatel inteligence”. Alespoň podle dvou legislativních návrhů, které projednává Evropský parlament.

Už nyní účinkují předpisy Evropské unie, které pro energetiku vytyčují desetileté plány:

  • směrnice 2009/73/ES (o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem)
  • nařízení 714/2009 (o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou)
  • nařízení 715/2009 (o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám)
  • nařízení 347/2013 (hlavní směry pro transevropské energetické sítě)

Ještě konkrétnější je český energetický zákon (č. 458/2000 Sb.). Proto správci páteřních přepravních soustav zveřejňují svoje dlouhodobé záměry: NET4GAS, s.r.o. pro plynárenství a ČEPS, a.s. pro elektrárenství. Evropská komise však navrhla nové “nařízení o správě energetické unie”, ve kterém po každém členském státu žádá, aby vždycky na následující desetiletí vypracoval “integrovaný plán v oblasti energetiky a klimatu”.

Zamýšlenou regulaci nyní projednává Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu, aby případně navrhl vlastní verzi. Jako obvykle, nařízení začne platit, jenom pokud europoslanci a členské státy najdou vyjednáváním a hlasováním kompromis.

Dlouhodobou vizi máme představit do 1.1.2019 Evropská komise vloni uspořádala veřejnou konzultaci, které se zúčastnila taky většina států. Mezi respondenty převážil názor, že povinné plánování a reportování má smysl, ale v současnosti probíhá příliš složitě a roztříštěně. Komise proto v navrhovaném nařízení o správě energetické unie, ve Článku 3, odstavci 1 píše: “K 1. lednu 2019 a pak každých deset let předloží každý členský stát Komisi integrovaný vnitrostátní plán v oblasti energie a klimatu. Tyto plány musí obsahovat prvky uvedené v odstavci 2 a příloze I. První plán bude pokrývat období od roku 2021 do roku 2030. Následující plány pokrývají…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Petr Woff

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit