Pondělí, 18. ledna, 2021

NSZ požaduje větší pravomoci při předávání osobních údajů v netrestní oblasti

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Bez předávání osobních údajů soudu, které tvoří obsahovou náležitost návrhů na zahájení řízení, by bylo obtížné chránit zejména práva těch, na jejichž ochranu jsou tyto návrhy podávány. Konstatuje to nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman v připomínkách Nejvyššího státního zastupitelství k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů (GDPR).

Stejně tak by podle Zemana bylo obtížné vykonávat dozor státního zastupitelství nad dodržováním právních předpisů v místech, kde je podle zákonného oprávnění omezována osobní svoboda, kdyby nebylo možné v rámci tohoto dozoru zpřístupnit osobní údaje zařízení, které výkon uvedené detence zajišťuje. „Obecně je možno uvést, že na základě navrhované úpravy by nemělo podle mého názoru docházet k přehnanému shromažďování osobních údajů ze strany státu a orgánů veřejné moci a pro oblast činnosti orgánů dotčených změnovým zákonem, tedy především orgánů činných v trestním řízení a jmenovitě v řízení přípravném, je shledávána taková potřeba zřejmou,“ konstatuje Zeman v úvodu svých připomínek. Jak dále uvádí, lze také uvítat, že návrh doprovodného zákona vychází zmíněné potřebě poměrně vstříc. „Takový stav je shledáván žádoucím. Dále lze v této souvislosti přivítat funkci pověřence na různých úřadech, který bude mít naznačenou problematiku v gesci,“ uvedl nejvyšší státní zástupce.

Mimotrestní úprava V návrhu § 12i odst. 2 zákona o státním zastupitelství se uvádí, pokračuje nejvyšší státní zástupce, že státní zastupitelství předává nebo zpřístupňuje osobní údaje příslušným orgánům k zajišťování účelu předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech, je-li to nezbytné pro plnění úkolů. Z takto vymezeného účelu podle něj nelze dovodit možnost státního zastupitelství zpřístupnit osobní údaje rovněž při výkonu mimotrestní působnosti, jež byla stanovena pro ochranu základních práv člověka, zejména práv těch fyzických osob, které pro svůj…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Dušan Šrámek

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit