Hejtmani žádají příslib, že obdrží peníze na opravy silnic II. a III. tříd, s vládou chtějí proto uzavřít memorandum

Rada Asociace krajů hodlá vládě předložit memorandum, kterým by ji zavazovalo k víceletému financování oprav silnic II. a III. tříd. Vyplynulo to z dnešního výjezdního zasedání Rady Asociace krajů v Teplicích.

Hejtmani sdružení v Asociaci krajů stupňují tlak na vládu v demisi ohledně modernizace vlaků a opravy silnic nižších tříd. Již na začátku března jsme v textu Hejtmani chtějí jednat s premiérem o financích na nové vlaky a opravy silnic II…., že předsedkyně Asociace krajů Jana Vildumetzová, která oznámila rezignaci z čela kraje i Asociace krajů, se proto dopisem obrátila na premiéra Andreje Babiše, aby na společném jednání za přítomnosti ministra dopravy Dana Ťoka situaci urychleně řešili.

Rada Asociace krajů, v níž zasedají všichni hejtmani a pražská primátorka, na dnešním jednání v Teplicích, dnes oznámila, že chce vládě předložit memorandum, kterým by vláda regionům garantovala víceleté financování na opravy silnic II. a III. tříd.

Na druhé straně máme program IROP, kde na silnice II. a III. třídy je vyčleněno 23 miliard a smlouvy jsou uzavřeny jen ze 48 procent,“ upozornil premiér

Obnova silnic a kolejových vozidel patří k hlavním prioritám všech krajů. V roce 2015 schválila Vláda ČR modernizaci železničních kolejových vozidel s příspěvkem z Operačního programu Doprava (OPD)Vedení Asociace krajů tvrdí, že  Ministerstvo dopravy, které bylo pověřeno realizací záměru, původně vyčlenilo na pořízení nových vlaků finanční prostředky ve výši 17,85 miliardy korun, doposud nezajistilo ani polovinu z tohoto objemu financí.

Krajům rovněž i nadále chybí prostředky ve výši minimálně 4 miliard korun. Rada Asociace krajů ČR proto Vládě ČR předloží memorandum, které by regionům garantovalo víceleté financování na opravy silnic II. a III. tříd.

Krajům k dnešnímu dni stále chybí prostředky na opravu silnic nižších tříd, které odhadují na zhruba 4 miliardy korun. „Dnes je 16. března a kraje stále neobdržely prostředky na opravy místních komunikací. Proto jsme se společně se všemi hejtmany dohodli, že předložíme Vládě ČR memorandum, ve kterém budeme požadovat garanci víceletého financování obnovy silnic II. a III. tříd, a to v objemu 4 miliard korun ročně,“ uvedla předsedkyně Rady Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová a dodává: „Rada Asociace krajů rovněž potvrdila své stanovisko, že odmítá rozšíření mýtného systému na dalších 900 kilometrů silnic I. tříd. A to především z důvodu, že se obáváme přesunu kamionové dopravy na silnice II. a III. tříd, které máme ve správě, a ty budou pod náporem kamionů devastovány.“ 

Premiér v demisi Andrej Babiš řekl, že vláda musí investovat do významných dopravní staveb. „Připravujeme rozpočet na rok 2019, rozpočet na 2018 jsme zdědili, a tam hledáme možnosti, jak najít peníze na opravu silnic II. a III. tříd. Paní Vildumetzová mi neustále píše, ale na druhé straně máme program IROP, kde na silnice II. a III. třídy je vyčleněno 23 miliard a smlouvy jsou uzavřeny jen ze 48 procent,“ upozornil premiér na Fóru českého stavebnicví 7. března.

Podle něj je tedy potřeba, aby se kraje hlavně soustředily na čerpání evropských peněz. „S panem Ťokem hledáme v tomto roce dodatečné peníze na opravu silnic II. a III. tříd. Ten deficit je obrovský, asi 95 miliard. V minulosti jsme moc silnice II. a III. tříd neopravovali a je zde také otázka kvality oprav, dohledu a tak dále,“ dodal Babiš před stavebníky.

Vedle místních komunikací zůstává prioritou všech českých i moravských krajů obnova kolejových vozidel. „Opět apelujeme na ministerstvo dopravy, abychom obdrželi přislíbených 17,85 miliardy korun na obnovu kolejových vozidel a zdůrazňujeme, že jakákoliv nižší částka je pro nás nepřijatelná. Kraje udělaly maximum, naplnily podmínky čerpání dotací, souhlasily s tím, že zašlou co nejvíce žádostí o dotace, aby prokázaly jasnou poptávku po tomto druhu investic a v tuto chvíli jsou připraveny a čekají pouze na pokyn ministerstva dopravy,“ zdůraznila předsedkyně Rady Asociace krajů a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová.

Hejtmani oceňují vstřícné jednání vlády, která na základě požadavku hejtmanů pravidelně navštěvuje regiony a jedná o aktuálních otázkách krajů. „Velice vítáme, že členové vlády navštěvují kraje a plní tak náš požadavek, který jsme přednesli na jednání 4. ledna. Díky tomu můžeme s vládou diskutovat problémy jednotlivých měst, obcí a občanů v našich regionech. Zatím je předběžně projednáno, že během prvního pololetí navštíví vláda všechny regiony,“ dodává Jana Vildumetzová.

Podle informací z tiskového odboru vlády termín případné schůzky, na které by mělo dojít k předání memoranda, prozatím není stanoven.

Jiří Reichl