Ministerstvo průmyslu a obchodu se bude víc zabývat výzkumem a inovacemi, přešly na něj některé činnosti z Úřadu vlády

Efektivní využívání evropských, národních, krajských i soukromých peněz. To je cíl Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (tzv. Národní RIS3 strategie), kterou má od dubna nově na starosti Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) převzalo část výzkumných činností, kterými se v předchozí vládě zabýval úsek ministra Pavla Bělobrádka (KDU-ČSL) přímo na Úřadu vlády. Převod činností z Úřadu vlády se uskutečnil na základě usnesení kabinetu č. 168 ze 14. března 2018. Díky nové gesci posiluje role MPO v oblasti vědy, výzkumu a inovací.  Tzv. Národní RIS3 strategie nyní spadá pod ministerskou sekci nazvanou Technologie 4.0 a tvoří tak základ nového systému a koncepce podpory aplikovaného výzkumu.

„Nejen v oblasti výzkumu a inovací je třeba plně využívat znalostní potenciál České republiky. Pomáhá to snížit nezaměstnanost a posílit konkurenceschopnost,“ říká ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner a dodává: „Z Národní RIS3 strategie vycházejí ty krajské, které jsou částečně koordinované právě na celorepublikové úrovni.“     

„V Národní RIS3 strategii se letos mají aktualizovat klíčová odvětví a trendy národního hospodářství, které lze využít k posílení výzkumné a inovační kapacity České republiky,“ říká ředitel odboru ekonomických analýz Ministerstva průmyslu a zástupce náměstka pro řízení Sekce technologií 4.0 Martin Hronza a dodává: „I proto se v prvním čtvrtletí konalo druhé setkání Národních inovačních platforem, sdružených právě v rámci Národní RIS3 strategie.“  

Debaty o nových příležitostech ve výzkumu a inovacích se členy Národních inovačních platforem, kterými jsou zástupci podnikatelské a výzkumné sféry, a dále také státní správy, budou pokračovat. Mimo jiné má dojít k tzv. mid-term evaluaci Národní RIS3 strategie, která se má vládě ČR předložit do konce června příštího roku. Rovněž bude třeba nastavit systémové podmínky po roce 2020, kdy skončí programové období 2014-2020 z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), s kterými je Národní RIS3 strategie významně funkčně propojena.

Na výzkum, vývoj a inovace půjde víc peněz a bude je možné čerpat delší dobu

V pondělí vláda také schválila změny v národním programu TRIO, který spravuje MPO. Dotace na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje tak bude možné čerpat o jeden rok déle a bude jich podstatně víc. Konkrétně se program prodlouží do konce roku 2022 a jeho rozpočet se zvýší ze stávajících 3,7 mld. Kč na téměř 6,1 mld. Kč. Na čtvrtou veřejnou soutěž v rámci TRIA tak bude k dispozici cca 1,65 mld. Kč. MPO předpokládá, že ji vyhlásí letos v září.

Program TRIO se zaměřuje na aplikovaný výzkum. Konkrétně na technologie náročné na znalosti a kvalifikovanou pracovní sílu, díky kterým vznikají nové produkty a služby s vysokou přidanou hodnotou. Dotační peníze tak jdou do následujících oblastí: fotonika, mikro- a nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie.

„TRIO má posílit aplikovatelnost výzkumu a vývoje v praxi. Důraz přitom klade na obory, v nichž má Česká republika velký potenciál růstu,“ říká ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner a dodává: „Jde zejména o výrobu dopravních prostředků, strojírenství, elektroniku a elektrotechniku, IT služby a software, výrobu a distribuci elektrické energie a léčiva a zdravotnické prostředky.“

„Výzkum a vývoj MPO podporuje také prostřednictvím evropského programu Aplikace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,“ říká náměstek pro řízení sekce EU fondů a digitalizaci Marian Piecha a dodává: „Zatímco peníze z programu Aplikace jsou určeny pro podnikatele z České republiky kromě Prahy, dotace z TRIA mohou čerpat i subjekty z hlavního města.“

Ministerstvo průmyslu chce vládě předložit i nový národní program TREND. Ten má rovněž podporovat průmyslový výzkum a vývoj a rozumně doplňovat programy TRIO a Aplikace. Tak, aby se termíny výzev uvedených programů nepřekrývaly, naopak na sebe navazovaly. To vše s cílem podporovat výzkum, vývoj a inovace v perspektivních oblastech podnikání, a to na národní i evropské úrovni.

-red-