Poslanci odmítli návrh senátorů, aby se do registru majetku mohlo nahlížet jen na základě přístupových údajů. Prohlasovali svoji verzi

Všechny údaje o závazcích a movitých věcech komunálních politiků budou neveřejné, ale přístupné orgánům činným v trestním řízení. Poslanci dnes odmítli návrh senátorů, kteří požadovali, aby byli evidováni ti, kdo do registru nahlížejí a osoba na niž se bude dotyčný dívat, byla neprodleně informována. Počtem 153 hlasů prohlasovali kompromisní dubnový návrh.

Registr majetku politiků bude i nadále veřejný, informace o závazcích a movitých věcech budou neveřejné, avšak k dispozici policii a vyšetřovatelům. Na této verzi pozměňovacího návrhu zákona o střetu zájmů také nazývaného „Lex Babiš“ se usnesli dnes odpoledne poslanci. Prohlasovali tak svůj návrh z dubna tohoto roku, který vznikl dohodou všech parlamentních stran, jejichž zástupci se sešli ve speciální pracovní skupině, kterou zřídil na pokyn premiéra předseda sněmovny Radek Vondráček (o zřízení pracovní skupiny jsme psali v textu Zákon o zveřejňování majetků komunálních politiků může lidi odradit, uznává Babiš.

Poslanci dnešním hlasování zamítli návrh senátorů, podle kterého by neplacení radní a zastupitelé obcí, měst a jejich částí a obvodů kromě Prahy by mohli být zproštěni povinnosti podávat majetková oznámení.Senátoři také navrhovali, aby se lidé dostali k majetkovým přiznáním komunálních politiků v centrálním internetovém registru jen na základě individualizovaných žádostí.

 

Poslanecká novela schválila, že všechny údaje o závazcích a movitých věcech by měly být neveřejné. Komunální politici budou zveřejňovat data o příjmech, nemovitostech, cenných papírech a podílech ve firmách. V případě obecních politiků, kteří nejsou za výkon funkce placeni, by s výjimkou zastupitelů statutárních měst včetně Prahy nebyly veřejné jen údaje o příjmech a majetkových výhodách.

 

Finální znění zákona bylo vystavěno na návrhu zákona, který původně předložili zástupci hnutí STAN Věra Kovářová a Vít Rakušan jako sněmovní tisk 33. Psali jsme o něm například zde.

Dnešní diskuse nebyla nijak dramatická, senátor Jaroslav Větrovský (ANO) představil poslancům hlavní principy senátního návrhu a vzhledem k tomu, že je starostou, aby předešel poznámkám o svém střetu zájmů uvedl, že vlastní jen podíly v bytě, domě rodičů a že vlastní jen kolo a lyže. Podotkl, že senátní návrh podporuje také Svaz měst a obcí.

Poslankyně Věra Kovářová, která byla v aktivitách kolem novely o střetu zájmů velmi aktivní uvedla, že poslanci STAN senátní návrh podpoří.  „Vlastně se senátní návrh vrací k našemu úplně původnímu návrhu – tedy nahlížení na žádost a proto jej podpoříme,“ řekla před poslanci Kovářová.

Ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán (ANO) upozornil poslance, že pokud by přijali senátní návrh, ministerstvo, které registr majetku spravuje, nebude schopno jeho dodržení zajistit. „Ministerstvo spravedlnosti v tom čase, který zbývá resp. bude zbývat mezi vyhlášením toho finálního znění ve Sbírce zákonů a tím 1. červencem, prostě nebude schopné upravit svoje systémy, nebude schopné nabrat lidi, kteří by vyřizovali ty žádosti o nahlížení, nebude schopné včas uvést ten zákon v život. Považoval jsem za potřebné vám to říci a prosím vás již z tohoto důvodu, abyste podpořili tu původní sněmovní verzi, která, jak říkám, byla pokusem o kompromis mezi oprávněnými, podle našeho názoru oprávněnými zájmy zejména komunálních politiků a zájmy veřejnými,“ řekl Pelikán.

Šéfka Asociace krajů a karlovarská hejtmanka Jana Vildumetzová (ANO) upozornila, že pokud Sněmovna podpoří senátní novelu, není jistota, že údaje budou neveřejné a jejich ochrana bude zajištěna včas. „V senátním návrhu jde pouze o čtyři údaje, o údaje o nemovitých věcech, o zaknihovaných akciích, cenných papírech a podílech v obchodních korporacích. Jsou to čtyři údaje. To, co si starostové přáli, to, co potřebují rychle, hlavně rychle, aby do 30. 6. už ty údaje byly zneveřejněny, to obsahuje ten poslanecký návrh,“ řekla Vildumetzová.

Podle Václav Klaus mladšího (ODS) patří celý zákon zrušit, jelikož je to nesmyslné. „Kdo chce něco schovat, tak to schová. Starostové malých obcí to nemají, na rozdíl třeba od Bakaly, který by si to dal do svěřeneckého fondu, nemají zapotřebí. Čili pokud zákon nezrušíme, tak je potřeba, aby to bylo co nejjemnější. Senátní novela je jemnější a je tedy potřeba ji přijmout,“ dodal poslanec Klaus.

Jeho kolega Marek Výborný (KDU-ČSL) upozornil, že v pracovní skupině předsedy PSP Vondráčka, se vyjednavači jednotlivých stran klopotně dobrali kompromisního výsledku. „Dohodli jsme se, že toto znění není poslední variantou a budeme se tím nadále zabývat. Proto bych byl pro poslaneckou variantu a případnou další práci na tomto zákoně,“ řekl Výborný.

Pro poslanecký návrh nakonec hlasovalo 153 poslanců, což bylo více, než nadpoloviční většina Sněmovny a návrh evidovaný pod číslem sněmovního tisku 33/6 byl přijat.

Na změnu zákona tlačili všichni politici, protože se blíží sestavování kandidátek pro podzimní komunální volby. Chtějí, aby byla jasná pravidla, kterými se budou muset regionální politici řídit, aby se potenciální kandidáti mohli zavčas rozhodnout, zda místa na kandidátkách přijmou, nebo ne.

Jiří Reichl

O tématu jsme již psali:

Výbor Senátu chce další zmírnění střetu zájmů pro obecní politiky 

Střet zájmů politiků – jak jej řeší na Slovensku, v Rakousku, Německu či Británii? 

Starostové chtějí zrušit zákon o střetu zájmů. Kompromisní debatu odmítají 

Movitý majetek regionálních politiků asi nebude veřejně dostupný v registru 

Tepaný zákon o zveřejňování majetků politiků se nejspíš změní. Zástupci poslaneckých stran jsou nakloněni… 

Zákon o zveřejňování majetků komunálních politiků může lidi odradit, uznává Babiš 12.2.2018

Vláda zamítla návrhy na zmírnění zákona o registru majetku politiků. Rozhodne Sněmovna 

Dvě skupiny poslanců chtějí zmírnit zákon o registru majetku politiků. Ministerstva jsou proti. Argumenty…