Sobota, 16. ledna, 2021

Ministerstvo vnitra odmítá, aby celníci mohli vyšetřovat trestnou činnost

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo vnitra odmítá novelu zákonů o Celní správě a trestního řádu, podle které by měli získat celníci pravomoci vyšetřovat trestné činy. Vadí mu, že by celníci mohli vyšetřovat prakticky jakýkoli trestný čin i možné překrývání kompetencí. Vyplývá to z připomínek, které resort uplatnil v rámci připomínkového řízení. Podle informací české justice však premiér Andrej Babiš apeluje na ministerstva, aby návrh vypořádali bez rozporů.

Na úvod vnitro konstatuje, že zásadně odmítá posilování kompetencí Celní správy České republiky v oblasti trestního řízení, protože navrhované změny trestního řádu představují výrazný zásah do trestní politiky státu a bezpečnostního systému České republiky, a proto by měly být prováděny na základě zevrubné analýzy dat o stavu, struktuře a dynamice dotčeného druhu kriminality, zejména se zaměřením na nápad trestné činnosti, povahu a sofistikovanost trestné činnosti a se zaměřením na personální situaci u jednotlivých útvarů Policie České republiky, resp. bezpečnostních sborů. „Žádná taková analýza nebyla předložena, přičemž navrhované změny mají silný destabilizační potenciál vůči činnosti orgánů činných v trestním řízení,“ konstatuje resort v připomínkách, které má Česká justice k dispozici.

O návrhu jsme informovali zde.

Stávající § 12 odst. 2, resp. § 161 trestního řádu, pokračují připomínky, jsou založeny na myšlence, že hlavním vyšetřovacím orgánem jsou útvary Policie České republiky. Úprava působnosti tzv. zvláštních policejních či vyšetřovacích orgánů (např. pověřené celní orgány, pověřené orgány Vojenské policie) představuje pouze výjimku z tohoto základního pravidla a jako s výjimkou s ní musí být též nakládáno. Při jakékoliv úpravě působnosti zvláštních policejních či vyšetřovacích orgánů musí být respektováno vůdčí postavení útvarů Policie České republiky. Toto základní pravidlo nesmí být vyprazdňováno za pomoci široce definovaných výjimek.

„Orgány Celní správy České republiky jsou primárně dohledovým a správním orgánem ve svěřených působnostech, zejména v oblastech správy spotřebních daní a cel. Nejsou zřízeny k vedení přípravného řízení ve všech jeho fázích. Kompetence pověřeného celního orgánu ve smyslu § 12 odst. 2 písm. d) trestního řádu je pouze kompetence doplňková k činnosti a postavení Policie České republiky jakožto orgánu činného v trestním řízení.“ Navrhované znění předmětného ustanovení je podle resortu vnitra však natolik široce definované, že umožňuje, aby pověřené celní orgány prováděly prověřování, resp. vyšetřování ve vztahu až k desítkám trestných činů, a to napříč trestním zákoníkem, jako jsou hospodářská…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Dušan Šrámek

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit