Pirátský poslanec chce prodloužit dobu ke zkoumání mimořádného vydržení majetku

Pirátský poslanec Lukáš Černohorský chce zabránit mimořádnému vydržení státního majetku, který byl podle něj v minulosti pochybným způsobem privatizován a převáděn a příslušné orgány, například soudy, dosud neobjasnily podstatné právní aspekty těchto majetkových převodů. V občanském zákoníku tak navrhuje prodloužení minimální doby nutné k tzv. mimořádnému vydržení z pěti na deset let.

Vydržení představuje způsob nabytí vlastnického práva, ke kterému dochází držením věci po zákonem stanovenou dobu. V případě mimořádného vydržení, ke kterému dochází, uplyne-li dvojnásobně dlouhá doba, než jaké by bylo zapotřebí k vydržení, vydrží držitel vlastnické právo, i když neprokáže právní důvod, na kterém se jeho držba zakládá. Nesmí mu být však prokázán nepoctivý úmysl (§ 1095 NOZ). O mimořádné vydržení se jedná, uplynula-li dvojnásobná lhůta pro vydržení, což je u nemovitých věcí 20 let.

Jako příklad uvádí důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku životní situace, kdy někdo drží movitou věc, ale není schopen dokázat svůj vlastnický titul proti tomu, kdo jeho vlastnictví popírá, kdy byl převeden pozemek o chybně stanovené výměře, než je výměra skutečná, nebo pozemek chybně označený parcelním číslem, takže nabyvatel v dobré víře drží něco jiného, než pro co mu svědčí vlastnický titul.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

(epa)