Návrh zákona o lobbingu povoluje prosazovat zájmy i u nezávislé bankovní rady ČNB

Zařazením členů bankovní rady České národní banky (ČNB) na výčet lobovaných osob v ČR ve skutečnosti dává stát svolení s lobováním bankéřů, kterým současně omezí nezávislost. Vyplývá to z připomínkového řízení k zákonu o lobbingu a ze stanoviska Legislativní rady vlády (LRV). Legislativní rady vlády proto trvá na tom, že zákon musí být za těchto okolností konzultován s Evropskou centrální bankou. Je s podivem, proč stát lobování naopak nezakáže.

S podmínkou, že návrh zákona o lobbingu bude konzultován s ECB, schválila návrh Legislativní rada vlády 28. února 2019. „Návrh zákona je nutné konzultovat s Evropskou centrální bankou, neboť návrh dopadá i na národní centrální banku (ČNB, viz zejm. § 4 odst. 2 návrhu). Je tudíž naplněna podmínka pro provádění konzultací uvedená v čl. 2 odst. 1 třetí odrážce rozhodnutí Rady 98/415/ES, uvádí se ve stanovisku.

Tato konzultační povinnost je podrobněji upravena rozhodnutím Rady 98/415/ES ze dne 29. června 1998 o konzultacích vnitrostátních orgánů s Evropskou centrální bankou k návrhům právních předpisů. Tuto konzultaci je třeba provést, v souladu s čl. 8a Legislativních pravidel vlády, před předložením vládě, upozorňuje Legislativní rada vlády.

Povolení lobování těch, kteří mají zákaz přijmout pokyn

Proti tomu, aby byli členové bankovní rady ČNB zařazeni na seznam lobovaných a mohli tedy být lobbováni a současně pod pohrůžkou vysoké pokuty vyráběli zprávy o setkáních s lobbisty se nezávislí regulátoři ohradili už v připomínkovém řízení: „S ohledem na navrhovanou definici lobbingu  – opakovaná činnost vykonávaná systematicky a organizovaně za účelem ovlivnění veřejného rozhodování, a to při přípravě, schvalování a projednávání návrhů obecně závazných právních předpisů a dokumentů strategické, koncepční a plánovací povahy –  upozorňujeme na zákaz přijímání a vyžadování pokynů, který platí pro členy bankovní rady (i ČNB jako celek) podle zvláštní právní úpravy obsažené v § 9 odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů,“ uvádí v připomínkovém řízení k návrhu zákona ČNB.

Poté centrální banka cituje zákon: „Česká národní banka, bankovní rada ani žádný člen bankovní rady nesmějí při výkonu pravomocí a plnění úkolů a povinností svěřených jim Smlouvou o Evropské unii, Smlouvou o fungování Evropské unie a Statutem a při výkonu dalších činností vyžadovat ani přijímat pokyny od prezidenta republiky, Parlamentu, vlády a jiných orgánů České republiky, dále od orgánů, institucí nebo jiných subjektů Evropské unie, od vlád členských států Evropské unie nebo od jakéhokoli jiného subjektu.“

ČNB navrhla členy Rady ze zákona vypustit

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Irena Válová