Státní hmotné rezervy by se měly proměnit – místo části kovů hi tech komodity. Mělo by v nich být i více potravin

Změna a navýšení. Tak by se daly shrnout požadavky na Správu státních hmotných rezerv, která spravuje strategické zásoby surovin. Místo části zásob neželezných kovů by měly být pořízeny moderní hi-tech komodity. Dosud jsou ve skladech zásoby potravin na 3 dny, ministerstvo zemědělství požaduje navýšení na 15 dnů.

Navýšit zásoby strategických potravin až na 15 denní spotřebu státu požaduje po Správě státních hmotných rezerv (SSHR) vedení ministerstva zemědělství. Odhadované náklady tohoto navýšení jsou podle ministerstva průmyslu a obchodu 8 miliard korun. Vzhledem k takto vysoké částce navrhuje ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (ANO), aby byly zásoby navyšovány postupně. Každý rok o zásobu potravin na jeden den. Vyplývá to z materiálu, který budou projednávat ministři.

SSHR prostřednictvím ministryně průmyslu předkládá vládě materiál „Revize návrhu Plánu vytváření a udržování státních hmotných rezerv k zajištění bezpečnosti České republiky na léta 2019-2020“, v němž analyzuje současnou situaci a navrhuje opatření pro příští léta. Jedním z klíčových bodů je snaha SSHR uzavřít dodatek s ministerstvem financí o tom, že státní podnik MERO nemusí pro SSHR „držet“ kapacitu zásobníku ropy, za který správa platí 50 milionů korun ročně. K této dohodě však zatím nedošlo. Podrobně jsme problém popsali na začátku týdne v textu Když se stát neumí domluvit – Ministerstvo průmyslu chce ušetřit 100 milionů, ministerstvo financí mu to nechce dovolit.

Pro letošní a příští rok SSHR potřebuje 1,7 miliardy korun

Z materiálu se také dočteme, že zvýšené požadavky ústředních správních úřadů způsobily, že objem finančních prostředků požadovaný navrženým Plánem, převyšuje objem finančních prostředků plánovaných pro rozpočtovou kapitolu Správy státních hmotných rezerv na příslušné období. „Navrhuje se proto, aby zainteresovaným ministerstvům bylo uloženo provést znovu vyhodnocení jejich krizových plánů a přehodnocení potřeb státních hmotných rezerv za jednotlivé oblasti. Správa státních hmotných rezerv na základě nových požadavků zpracuje rebilanci Plánu v kontextu finančních možností státního rozpočtu,“ píše se v materiálu pro vládu. Pro pokrytí deficitu SSSHR požaduje navýšení rozpočtu o 812,74 milionů a o 866,141 milionů pro rok 2020.

Například ministerstvo zemědělství zásadně přehodnotilo minimální limity potravinářských komodit a z původní hodnoty cca 3 dnů požaduje navýšení na 15 dnů průměrné spotřeby. „Celkový objem finančních prostředků na toto navýšení byl odhadnut přibližně na 8 miliard Kč. Vynaložit takový objem finančních prostředků na pokrytí požadavku Ministerstva zemědělství je nereálné, a proto se Správa dohodla na postupném naplňování požadavku tak, že v každém roce budou pořízeny potravinové komodity v objemu jednoho dne spotřeby,“ uvádí se v dokumentu.

Zásoby ropy ne na 90 dnů, jak vyžaduje EU, ale těsně pod

K základním strategickým komoditám, které zajišťují bezpečnost ČR, patří, vedle průmyslových a potravinářských komodit, ropa a ropné produkty. Nouzové zásoby ropy a ropných produktů jsou určené pro zmírnění nebo překonání stavů ropné nouze a měly by vydržet na 90 dnů celostátní spotřeby. Alespoň to požaduje Směrnice Rady 2009/119/ES.

„Ačkoliv se výše nouzových zásob držených Správou oproti předchozím létům v zásadě nemění, tak zatímco v roce 2016 odpovídala 90,97 dne průměrného denního čistého dovozu roku 2015, loni to bylo 85,99 dne. Změna situace nebyla dána změnou výše zásob, ale byla důsledkem zvýšeného růstu ekonomiky a tím i změny výše spotřeby a dovozu ropy a ropných produktů,“ uvádí se v materiálu pro členy vládního kabinetu.

Předseda Správy státních hmotných rezerv předložil prostřednictvím MPO již v roce 2017 vládě návrh na zvýšení nouzových zásob ropy tak, aby odpovídaly 90 dennímu požadavku Směrnice EU. V polovině roku však tento materiál nebyl schválen. Švagr loni opět předložil požadavek na navýšení v roce 2018 a předložila jej na projednání expertům určených ministryní průmyslu a obchodu a ministryní financí. „Přestože není projednání ukončeno, z již proběhlých jednání vyplývá, že MF nedisponuje finančními prostředky na nákup a ochraňování navýšených nouzových zásob v současném ani střednědobém horizontu,“ uvádí se v materiálu-

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Jiří Reichl