Založit firmu půjde nově levněji a bez návštěvy úřadu. Důchodci si polepší v průměru o 900 korun – Monitor sněmovních tisků – 13. týden 2019

Tento týden byla aktivní zejména vláda, která vychrlila hned několik novel, které by se měly začít projednávat v Poslanecké sněmovně od 16. dubna 2019. Jedním z vládních návrhů je změna v zákoně o základních registrech jež posouvá ukončení uvádění rodného čísla v občanských průkazech na rok 2023. Zákonné úpravy se dostane i problematice odškodnění ze strany státu za nežádoucí účinky u povinného očkování. Větší důraz by měl být kladen na alternativní a zejména peněžité tresty, počítá s tím novela trestního zákoníku. Poslanci se budou zabývat také vládním návrhem, který navýší starobní důchody v roce 2020 o 900 korun. Na schválení také čeká novela o rostlinolékařské péči, která transponuje nařízení EU do českého právního řádu. Změn by se mohl dočkat i občanský zákoník, jehož novelu předkládají 4 poslanci v čele s Kateřinou Valachovou, která si přeje přenést dluhy dětí mladších 15let na jejich rodiče. Pirátům se pravděpodobně podaří protlačit změny, jež umožní založení živnosti nebo obchodní společnosti přes internet za poplatek 500 korun. Dolní komora Parlamentu ČR se bude zabývat vyslovení souhlasu s ratifikací Protokolu o přístupu Republiky Severní Makedonie do NATO.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Michal Ožuch