Poslanci ANO chtějí zřídit evidenci ověřených podpisů a identifikaci videokonferencí

Zřídit centrální Evidenci ověřených podpisů a Sbírku dokumentů ze zákona navrhují poslanci za ANO Jaroslav Faltýnek, Monika Červíčková a Helena Válková. Systém by měla zavést na své náklady Notářská komora. Ověřit, zda byl podpis legalizován a zda byl dokument vydán notářem, by mohl dálkově každý.

Dále chtějí poslanci zavést sepsání notářského zápisu elektronicky bez fyzické přítomnosti osoby, Notářskou komoru určit jako další apostilační orgán a rozšířit agendu notářů o agendu svěřenských fondů a skutečných vlastníků. Elektronizace notářství by znamenala také právní jednání on-line a prokazování totožnosti dálkově čipem občanského průkazu, videokonferencí a evidencí občanů, kterou vede stát.

Vyplývá to z rozsáhlého návrhu novely notářského řádu, který byl na konci března předložen do připomínkového řízení.

Podle důvodové zprávy souvisí návrh s „právem na digitální služby“, které obsahuje zákon 12/2020, s elektronizací a digitalizací notářství v 21. století a se snahou vyloučit „kradení firem“ a podvodné přepisování nemovitostí, jak k němu dochází. „Navrhuje se zřídit novou Evidenci ověřených podpisů a Sbírku dokumentů, vedené Notářskou komorou České republiky (dále jen „Notářská komora ČR“). Navrhované systémy budou obsahovat údaje o legalizacích provedených notáři a o notářských zápisech, sepsaných notáři. Navrhuje se z důvodů zvýšení právní jistoty zřízení veřejného dálkového přístupu k těmto systémům, kde bude možno ověřit pravost ověřovací doložky a notářského zápisu,“ uvádí se v důvodové zprávě.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Irena Válová