Rozšíření nepřijatelnosti kasační stížnosti prošlo klíčovým poslaneckým výborem

Nejvyšším správním soudem (NSS) dlouho očekávaná novela soudního řádu správního, která by umožnila rozšířit institut nepřijatelnosti kasační stížnosti, prošla ve středu Ústavně právním výborem (ÚPV) Poslanecké sněmovny. A to v kompromisní podobě, kterou navrhnul předseda výboru a spolupředkladatel původního poslaneckého návrhu Marek Benda.

Původní návrh, který předložila skupina poslanců, rozšiřoval nepřijatelnost obecně na všechny stížnosti, pokud jejich význam nepřesahuje vlastní zájmy stěžovatele. Zatím je tento institut možné aplikovat pouze na azylové věci.

Proti novele, která vzešla z lůna NSS a je reakcí na přetíženost této instituce, se ovšem ozvaly některé zájmové komory a kritiku připojil i Ústavní soud. Kritici se obávali, aby nebyl tento institut zneužíván či nadužíván a nedocházelo následně k přesunu problému před Ústavní soud. Vláda nakonec k návrhu přijala negativní stanovisko a na půdě sněmovny se hledalo kompromisní řešení. 

S tím nakonec přišel předseda ÚPV Marek Benda, který navrhl rozšířit institut nepřijatelnosti pouze na věci řešené v prvním stupni samosoudcem, přičemž rozhodnutí by muselo být odůvodněno. Bendův návrh včera výbor, jehož jednání se účastnil i předseda NSS Michal Mazanec, přijal.

Výbor naopak nehlasoval o pozměňovacím návrhu místopředsedy Poslanecké sněmovny za Piráty Vojtěcha Pikala, jehož záměrem bylo umožnit nejvyššímu státnímu zástupci a také veřejnému ochránci práv podat návrh na zrušení opatření obecné povahy.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Petr Dimun, epa