Správní rada VZP včera řešila příspěvek na samotestování ve firmách, náklady na covid či centrovou péči. Foto: autor

Správní rada řešila lživé články o PVZP, příspěvky na samotestování i náklady na pandemii

Dceřiná společnost největší české zdravotní pojišťovny Pojišťovna VZP, a.s. má za sebou náročné dny. Musela totiž čelit nepravdivým nařčením, například že každoročně dává do marketingu sto milionů korun. Problematice se věnovala i včerejší správní rada VZP, která ověřila, že se informace nezakládaly na pravdě. Vedle toho se rada věnovala také způsobu, jak firmám proplácet samotestování na covid-19, nebo tomu, jaké mimořádné výdaje zatím pandemie VZP přinesla.

„Minulý týden se na přechodnou dobu objevila v médiích zpráva o nejasném financování Pojišťovny VZP. Už v uplynulém týdnu jsme udělali kontrolní kroky a ukázalo se, že šlo o podvodnou zprávu. Máme už omluvu média, ve kterém zpráva vyšla,“ uvádí předsedkyně správní rady Věra Adámková.

Objevila se například nepravdivá informace, že pojišťovna investuje ročně do marketingu 100 milionů korun, ve skutečnosti ale částka nepřevyšuje šest milionů ročně. PVZP vyvrací také tvrzení, že by využívala pro zpracování veřejných zakázek společnost SATUM, která by měla unikátní sazby v oblasti povinného ručení. Pojišťovna si všechny zakázky zpracovává interně pomocí vlastních zaměstnanců a SATUM povinné ručení PVZP neprodává.

Navzdory pandemii a tomu, že cestovní pojištění velmi kleslo, loni PVZP zaznamenala historicky nejlepší hospodářský výsledek a výši předepsaného pojistného. Zisk pojišťovny tak dosáhl 20 milionů korun a předepsané pojistné 830 milionů korun. Připomeňme, že PVZP poskytuje cestovní pojištění, pojištění majetku a odpovědnosti, občanů, podnikatelů, zdravotnických zařízení, pojištění profesní odpovědnosti a majetku lékařů a farmaceutů, pojištění běžné občanské odpovědnosti, úrazové pojištění, komerční zdravotní pojištění cizinců a další pojistné produkty.

„Pandemie viru SARS-Cov-2 měla zásadní dopad na tradiční produkty. Předepsané pojistné v cestovním pojištění spadlo o 55,4 procenta proti úrovni minulého roku. Růst pojištění majetku a odpovědnosti činil plus 22,2 procenta a u pojištění vozidel plus 82,4 procenta. Prokazuje se, že diverzifikace rizika a provozování dalších pojistných odvětví bylo správným rozhodnutím. Přes velmi nepříznivou situaci bylo dosaženo nejvyšší hodnoty produkce v celé historii PVZP. Předepsané pojistné celkově vzrostlo o čtyři procenta proti minulému roku na hodnotu 830,5 milionů korun. K 31.12.2020 vykázala PVZP zisk ve výši 19,4 milionů korun před zdaněním,“ shrnuje člen správní rady VZP Tom Philipp.

Od 1. dubna by mělo jít žádat o příspěvky na samotestování

Dalším tématem, kterému se správní rada VZP věnovala, byl způsob, jakým budou vypláceny příspěvky na samotestování ve firmách. Ty by měly jít z fondu prevence, a sněmovnou již proto minulý týden prošla změna umožňující navýšení prostředků v tomto fondu tak, aby zvládl potřeby pokrýt.

„Ve spolupráci s partnerskými zdravotními pojišťovnami jsme zahájili kroky už před třemi týdny. Zajistili jsme zpracování nové aplikace, která umožní našim partnerům žádost o příspěvek na samotestování zaměstnanců. Chci poděkovat správní radě, že dnes při svém jednání schválila program, který vyžaduje zákon, takže to bude pokryto po stránce právní. Ve čtvrtek v noci jsme zahájili rozesílání registračních údajů pro žadatele, v současné době jich máme rozesláno více než 750 tisíc. Domníváme se, že nic nebrání tomu, aby 1. dubna naši partneři začali o příspěvky žádat. Uvědomuji si, že první objem žádostí bude obrovský a je možné, že bude systém podroben významné zatěžkávací zkoušce – viděli jsme, co se teď o víkendu stalo při sčítání lidu. Pevně ale doufám, že systém prokáže svou životaschopnost a že všechny pojišťovny dokážou z hlediska příspěvku dostát svým povinnostem,“ vysvětluje ředitel VZP Zdeněk Kabátek.

Správní rada včera řešila také to, kolik jejích peněz loni putovalo na péči spojenou s covidem. „Předpokládáme celkové náklady spojené s pandemií covid-19 za loňský rok ve výši téměř deset miliard korun. Poskytovatelé zdravotní péče ale ještě tři měsíce péči doúčtovávají. Jsou tam také osoby, které byly hospitalizované třeba v listopadu či prosinci, ale léčba ještě trvá. Hodnota se tak bude upřesňovat během dalších měsíců,“ poukazuje Věra Adámková.

Na péči půjdou i peníze z provozního fondu

Ani během pandemie covid ovšem neustala péče o pacienty v centrech – právě naopak. Náklady na centrovou péči loni ve srovnání s rokem 2019 vzrostly o 18 procent, počet pacientů pak stoupl o 15 procent. Celkový objem nákladů na centrovou péči za rok 2020 vůči roku 2019 vzrostl v absolutní částce o 1,81 miliardy, počet unikátně ošetřených pacientů se vůči stejnému období 2019 zvedl o 6 820 pacientů. Největší finanční nárůst zaznamenala hematoonkologie, roztroušená skleróza a cystická fibróza. „I když se řeší hlavně covid, VZP velmi pomáhá i v tomto segmentu,“ doplňuje člen správní rady David Kasal.

Konečný zůstatek na běžném účtu základního fondu zdravotního pojištění VZP dosáhl na konci února výše 26 miliard, rezervní fond je naplněn do výše 2,7 miliardy. Očekávaný výsledek hospodaření základního fondu za leden až únor 2021 činí 3,1 miliardy. Celkové příjmy tvořily 39,6 miliardy (17,1 procenta zdravotně pojistného plánu pro tento rok), očekávané celkové čerpání dosahuje 36,5 miliardy (15,1 procenta ZPP). Náklady na zdravotní služby by měly dosáhnout výše 35,1 miliardy, tedy 15,1 procenta plánu.

„Pojišťovna si pro tento rok dala úkol ušetřit na provozním fondu 1,5 miliardy. Tyto prostředky mají být investovány do léčby klientů,“ dodává Tom Philipp.

-mk-