Úterý, 28. září, 2021

Do Centrální evidence exekucí budou zapsáni i věřitelé, změní se poplatky za výpisy

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Stát zavádí nové druhy výpisů z Centrální evidence exekucí (CEE) i nové poplatky. Změní se i zápisy. Nově budou do evidence zapisováni i oprávnění. K jejich datům budou mít přístup jen dlužníci na žádost a po předložení dokladů. Důvode je boj proti sociálnímu vyloučení, vyplývá z důvodové zprávy k návrhu novely vyhlášky o CEE. Lidé budou o výpis žádat častěji a lépe platit dluhy, domnívá se ministerstvo spravedlnosti.

Jak vyplývá z důvodové zprávy k návrhu novely vyhlášky o Centrální evidenci exekucí, někteří dlužníci se neorientují v tom, komu dluží, kolik a proč. Kromě toho je pro ně příliš drahé získat výpis o exekuci, která je na ně zahájena nebo vedena.

Ministerstvo: Lustrace věřitelů nepravděpodobná

Centrální evidenci exekucí provozuje podle zákona Exekutorská komora. Změny plateb spolu s povinností zapisovat další data do evidence přinesou další náklady Komoře na nový informační systém i soudním exekutorům na zapsání věřitelů.

Podle důvodové zprávy jsou informace z CEE určeny zejména pro povinné, ale rovněž i pro třetí osoby, které „např. mají v úmyslu před tím, než učiní právní jednání, zjistit, zda proti druhé straně není vedena exekuce a zda jí tedy nebyl uložen zákaz nakládání s majetkem“. Údaje se v centrální evidenci exekucí vyhledávají podle údajů o povinném.

Vyhledávat údaje o věřitelích ale nepůjde: „Nově zapisované údaje o oprávněnému budou poskytovány pouze povinnému z příslušného řízení, třetí osoby údaj o oprávněném k uvedenému účelu nepotřebují. Není tedy pravděpodobné, že by bylo možno z centrální evidence exekucí zákonnou cestou získat např. údaje o celkovém počtu exekucí, v nichž oprávněný vymáhá své pohledávky, a tyto informace vůči oprávněnému využít v obchodním styku,“ vysvětluje mimo jiné ministerstvo spravedlnosti, že nově zapisované informace o věřitelích nebudou zneužívány.

z Nový odstavec 5 §2 vyhlášky o CEE má vypadat takto: (5) U oprávněného-fyzické osoby se zapisují údaje podle odstavce 3 písm. a) a c) a datum narození, u oprávněného-právnické osoby se zapisují údaje podle odstavce 4. U zjištěného předchozího věřitele se zapisují údaje uvedené ve vyrozumění o zahájení exekuce. Dlužníci obdrží výpis jen na žádost a s dokladem Jak hodlá ministerstvo spravedlnosti zajistit, že se údaje o věřitelích z CEE nestanou předmětem obchodu nebo vydírání? Tak, že tyto informace vydá Komora pouze na žádost, pouze povinnému z exekučního řízení, ve kterém byly tyto údaje zapsány, a jen proti dokladům. Navrhovaný nový odstavec 6…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit