Úterý, 28. září, 2021

Ombudsman: Před podáním žaloby o náhradu škody může kvůli informacím nahlédnout do spisu i neúčastník řízení

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Nahlédnout do spisu může i ten, kdo není účastník řízení, pokud prokáže právní zájem. Právní důvod je i úmysl žalovat o náhradu škody a získat ze spisu informace. Že nahlédnutí do spisu nelze odmítnout, když žaloba ještě nebyla podána, potvrdil i Nejvyšší správní soud, shrnuje veřejný ochránce práv Stanislav Křeček. Stejně rozhodl předběžnou otázku v kartelovém případu i Evropský soudní dvůr. Rakouský případ je vhodný aplikovat i v situaci, kdy k pokousání psem došlo v ČR.

Jde sice o „pouhé“ pokousání psem ve dvoutisícovém městečku Velké Hamry, avšak doporučení veřejného ochránce práv Stanislava Křečka platí ve všech analogických případech, kdy se osoba domáhá nahlédnutí do spisu v řízení, jehož není účastníkem nebo které dokonce vůbec není vedeno, a chce získat informace pro soukromoprávní žalobu na náhradu škody.

Město i kraj „osobě přímo postižené“ přístup zamítly

V tomto konkrétním podnětu ombudsmanovi jde o spis přestupkový. Pan A. se domáhal nahlédnutí proto, že potřebuje informace k žalobě o náhradu škody způsobené pokousáním psem. Městský úřad mu přístup odmítl: „K dispozici mám usnesení Městského úřadu Velké Hamry č. j. muvh/29/2021, ze dne 6. ledna 2021, kterým městský úřad zamítá Vaši žádost o nahlédnutí do spisu podle § 38 odst. 2 správního řádu, neboť jste neprokázal právní zájem. Městský úřad Vás současně poučil, že žádost o nahlížení můžete v budoucnu podat znovu, pokud právní zájem či jiný vážný důvod prokážete,“ uvádí v popisu případu ombudsman.

Ombudsman Stanislav Křeček Foto: Tiskový odbor Veřejného ochránce práv

„Proti tomuto usnesení jste podal odvolání a v něm jste uvedl, že informace ze spisu potřebujete získat za účelem náhrady škody. Krajský úřad Libereckého kraje dne 17. února 2021 rozhodnutím č. j. SO/P/53/2021/Va/02 USN-ODV-02 Vaše odvolání zamítl s tím, že jste v žádosti o nahlížení u městského úřadu uvedl ,Žádám Vás tímto jako osoba přímo postižená spácháním přestupku o právo nahlížet do spisu a činit si kopie spisu č. j. muvh/2189/2020 sp. zn. So/13/2020/p´, a že jste tedy nijak netvrdil a neprokázal právní zájem,“ shrnuje vývoj událostí veřejný ochránce práv.

Je nutné jasně napsat právní důvody Jak dále vyplývá z doporučení ombudsmana, při žádosti o nahlédnutí do spisu je nezbytné právní důvody jasně formulovat a uvést úmysl podat žalobu o náhradu škody. „Podejte k Městskému úřadu Velké Hamry novou žádost o nahlédnutí do spisu podle § 38 odst. 2 správního řádu a v ní uveďte, že Vám svědčí právní zájem na nahlížení do spisu, neboť se chcete domáhat náhrady škody u soudu a informace obsažené ve spisu městského úřadu, tj. protokoly o podání vysvětlení jednotlivých osob, mohou obsahovat zásadní informace,“ popisuje podle svých slov efektivní postup veřejný ochránce práv. „K problematice…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit