Nic z toho není pravda, brání se společnost Boehringer Ingelheim vůči tvrzením České lékárnické komory. Ta si stojí za svým. Foto: Pixabay

Lékárnická komora obdržela předžalobní výzvu, přesto dál hájí tvrzení, že farmaceutická firma porušila při distribuci léků zákon

Česká lékárnická komora obdržela tento týden předžalobní výzvu od německé farmaceutické společnosti Boehringer Ingelheim. Ta je připravena se bránit před soudem vůči tvrzením, že při distribuci léků porušuje zákon o léčivech. Po komoře pak požaduje stažení tiskové zprávy, kde komora na údajné nekalé praktiky upozornila. Státní ústav pro kontrolu léčiv mezitím na základě podání komory zahájil šetření těchto „závažných skutečností“.

Německá farmaceutická společnost Boehringer Ingelheim je připravena hájit se před soudem vůči obviněním vzneseným Českou lékárnickou komorou (ČnLK). Ta v tiskové zprávě minulý týden uvedla, že firma jako monopolní distributor odmítá dodávat některým lékárnám určité léky, přestože je má na skladě. To je podle ČnLK v rozporu se zákonem o léčivech. Firma využívá model tzv. přímých dodávek léků do lékáren (DTP – Direct to pharmacy), což má vést v konečném důsledku k tomu, že distributor rozhoduje o tom, v které lékárně si má pacient svůj lék vyzvednout.

„Všechna tvrzení uvedená v tiskové zprávě jsou nesprávná a nepravdivá, což je společnost Boehringer Ingelheim připravena kdykoliv prokázat. Tvrzení jsou velmi negativní a jejich šíření poškozuje dobrou pověst společnosti,“ píše se v předžalobní výzvě, kterou tento týden předal ČnLK právní zástupce firmy a kterou má Zdravotnický deník k dispozici. Firma dále ČnLK obviňuje z nekalé soutěže a požaduje (do dnešního dne) stažení zmíněné tiskové zprávy z webových stránek komory a zdržení se dalšího šíření uvedených obvinění.

„Výzva neobsahuje vysvětlení, z něhož by nepravdivost vyplývala,“ sdělila v reakci Zdravotnickému deníku tisková mluvčí komory Michaela Bažantová a dodává: „ČLnK s obviněními obsaženými ve výzvě nesouhlasí. Od společnosti by spíše očekávala změnu jejího přístupu k zajišťování dodávek léčivých přípravků do lékáren tak, aby byly zajištěny potřeby pacientů.“

Problémem jsou množstevní limity

„Cílem společnosti Boehringer je zajistit maximální dostupnost našich léčivých přípravků pro pacienty. Proto naše výrobky dodáváme přímo do lékáren a nemocnic a v rámci tohoto modelu se plně řídíme zákony a ostatními předpisy na národní i evropské úrovni,“ napsala Zdravotnickému deníku mluvčí firmy Kateřina Kuchařová, která jednoznačně odmítá, že by firma porušovala zákon. Společnost podle ní doposud ani nezaznamenala žádnou stížnost ze strany pacientů na nedostatek léků. „Požadavkům lékáren se snažíme maximálně vyhovět, ale zároveň musíme zajistit rovnoměrnou distribuci léčiva po celém trhu – tak, aby pacienti měli léky dostupné po celém území České republiky,“ vysvětluje Kuchařová s tím, že firma vždy může flexibilně reagovat na lokální poptávku formou adresné distribuce.

Podle mluvčí ČnLK Bažantové však společnost právě tuto svoji povinnost neplní, pokud lékárnám nastavuje množstevní limity dodávek konkrétních léků a odmítá vyhovět individuální žádosti o dodání nad tento limit v situaci, kdy se do lékárny s vyčerpaným limitem dostaví pacient s receptem.  ČnLK má podle ní v ruce emailovou korespondenci lékárníků s firmou, v níž jsou tyto objednávky odmítány. A to nikoli kvůli tomu, že by distributor neměl lék na skladě, ale právě s ohledem na model DPT.

„…dospěli jsme po porovnání Vašich požadavků s našimi forecasty a za účelem řádného fungování našeho DTP modelu k závěru, že jsme schopni vyhovět Vaší žádosti o navýšení kvót pouze v dosavadním rozsahu, a navýšení kvót ve Vámi požadovaném rozsahu … není možné,” cituje Bažantová z jednoho takového emailu.

A pokud je distributor zároveň monopolním dodavatelem příslušného léku, upozorňuje mluvčí, nemá lékárna jinou možnost, jak jej pro pacienta zajistit.

SÚKL: Jde o závažné skutečnosti

ČnLK se již na začátku října obrátila na Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) s žádostí o prošetření situace. Další podání odeslala začátkem listopadu a znovu opět za měsíc. A protože do začátku prosince neobdržela od SÚKL žádné vyjádření, zmínila tuto skutečnost i v oné tiskové zprávě z úvodu tohoto článku.

„SÚKL zahájil v této věci šetření ihned po přijetí prvního podnětu, první kroky jsme podnikli již na
začátku října tohoto roku,“ brání se mluvčí SÚKL Klára Brunclíková. „Stejně jako u jiných případů ale SÚKL nemůže sdělovat podrobnosti k probíhajícímu šetření. Uvedené skutečnosti však považujeme za velmi závažné a podatele podnětů budeme o závěrech tohoto šetření informovat,“ sdělila Zdravotnickému deníku.

Odpověď v prakticky totožném znění pak podle mluvčí ČnLK zaslal SÚKL počátkem tohoto týdne i komoře. „To je jediná informace o šetření, kterou SÚKL dosud ČnLK sdělil,“ uzavírá Bažantová.

Helena Sedláčková