Úterý, 5. července, 2022

Dozor nad válečnými zločiny spáchanými v ČR budou vykonávat vrchní státní zastupitelství

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo spravedlnosti rozšiřuje působnost vrchních státních zastupitelství. Nově budou oba úřady vykonávat dozor nad zákonností vyšetřování osob, které spáchají válečné trestné zločiny a zločiny proti míru. Vyplývá to z novely vyhlášky, kterou ministerstvo předkládá. Důvodem je „potřeba praxe – reakce na dění na Ukrajině“.

Ministerstvo spravedlnosti předložilo 23. března 2022 novelu vyhlášky o jednacím řádu státního zastupitelství, která mimo jiné upravuje příslušnost státních zastupitelství různého stupně k výkonu dozoru nad vyšetřování některých trestných činů.

Resort změnu nijak neodůvodňuje, ale v databázi předkládané legislativy u kolonky důvod předložení stojí: Potřeby praxe – reakce na dění na Ukrajině. Změna je pak popsána jako „zajištění příslušnosti VSZ na válečné trestné činy a trestné činy proti míru“.

Úplný materiál je zde. K válečným zločinům budou příslušná VSZ Novela konkrétně rozšiřuje §15, který určuje příslušnost vrchního státního zastupitelství k výkonu dozoru tam, kde by jinak bylo příslušné nižší státní zastupitelství. Nově budou podle písmene h) Vrchní státní zastupitelství v Olomouci a v Praze příslušná dozorovat „trestné činy genocidia“ a „útoku proti lidskosti“ podle paragrafu 400 a 401 trestního zákoníku. Nově bude předmětné ustanovení vyhlášky znít takto: (1) K výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení ve věcech úmyslných trestných činů „h) podle hlavy sedmé dílu 2 zvláštní části trestního zákoníku a trestných činů styků ohrožujících mír podle § 409 trestního zákoníku a…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit