Úterý, 5. července, 2022

Policie začne vydávat příkazy k odstranění teroristického obsahu online, dohlížet bude ČTÚ

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Česká republika implementuje nařízení Evropské unie, kterým mají být uživatelé internetu chránění před škodlivým obsahem podporujícím terorismus. Zda jde o teroristický obsah bude hodnotit sama Policie ČR. Dohled nad hostingovými službami šířícími terorismus přebírá Český telekomunikační úřad. Přezkum zahraničních příkazů bude na ministerstvu vnitra. Proti rozhodnutí budou podnikatelé moci podat žalobu k soudu.

Vyplývá to z návrhu zákona proti šíření teroristického obsahu on-line, který předkládá do připomínkového řízení ministerstvo vnitra. Česká justice už v lednu informovala o záměru zákona. Nyní vnitro navrhuje paragrafové znění doprovozené důvodovou zprávou.

„Hmotněprávní úprava České republiky komplexně postihuje teroristické trestné činy včetně podpory terorismu. Přestože stíhání pachatelů terorismu zůstává prioritou, je neméně důležité omezit přístup k teroristickému obsahu online, aby byli uživatelé internetu chráněni před takovým škodlivým obsahem a aby aktivity směřující k obhajobě a podpoře terorismu na internetu byly ztíženy,“ uvádí důvodová zpráva.

Strašení lidí, řezání hlav, destabilizace společnosti Navrhovaný zákon má podle důvodové zprávy zajistit čtyři hlavní funkce, které plní stát podle nařízení EU. Návrh zákona je předkládán jako adaptace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/784 ze dne 29. dubna 2021 o potírání šíření teroristického obsahu online do českého právního řádu. První funkce se odehrává v režii Policie ČR: „První funkcí je vydávání příkazů k odstranění, které zavazují poskytovatele hostingových služeb, aby zpravidla do 1 hodiny odstranil nebo znepřístupnil konkrétně označený teroristický obsah. (Samo Nařízení definuje teroristický obsah odkazem na směrnici 2017/541/EU.) Určený orgán tedy bude vyhodnocovat, zda jde o teroristický obsah, a nařizovat…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit