Statistiky jsou pro Slovensko alarmující a hepatologové na tento trend upozorňují již řadu let. Podle prestižního vědeckého časopisu The Lancet má Slovensko nejvyšší výskyt jaterní cirhózy na světě. Foto: Pixabay

Slovensko má prvenství ve výskytu jaterní cirhózy, hepatologové spustili screening

Nemocnice F. D. Roosevelta v Banské Bystrici v úzké spolupráci se Slovenskou hepatologickou společností spustila preventivní screening jater, jehož cílem je odhalit onemocnění jater ve včasném stadiu, kdy je ještě léčitelné. Projekt má název SIRIUS. Slovensko je totiž první ve světě ve výskytu jaterní cirhózy.

První screening se uskutečnil v nemocnici a byl určen pro zdravotníky, kteří mají, zejména v posledním období, na prevenci méně času. Vyšetření pro veřejnost budou probíhat nejdříve v Bratislavě, v Podbrezové a Hronci a připravují se i v dalších slovenských městech.

Screening je určen pro všechny, je bezbolestný, zdarma a trvá přibližně půlhodinu. Sestává ze zjištění anamnézy, odběru kapky krve a elastografie, což je nejmodernější způsob zjištění tuhosti jater. Pokud se u vyšetřovaného zjistí začínající onemocnění, dostane „zelenou kartu“, která mu zaručí vyšetření na nejbližší hepatologické ambulanci.

Nejčastější příčinou úmrtí dospělých v SR je nemoc jater

Cílem screeningu je zjistit fibrózu jater, což je počáteční stadium tuhnutí jater a časnou léčbou a úpravou životosprávy zabránit u postiženého rozvinutí onemocnění do stádia cirhózy, kdy játra přestávají plnit svou funkci. Statistiky jsou pro Slovensko alarmující a hepatologové na tento trend upozorňují již řadu let. Podle prestižního vědeckého časopisu The Lancet má Slovensko nejvyšší výskyt jaterní cirhózy na světě.

„Na cirhózu, která je konečným stadiem onemocnění, nám dnes umírají mladí lidé ve věku 25 až 45 let. Podle Národního centra zdravotnických informací patří k nejčastější příčině úmrtí v produktivním věku. Onemocnění jater se vyvíjí i několik let a protože vůbec nebolí, člověk s desetiletou cirhózou se může cítit stejně jako ten bez onemocnění. Právě to je nebezpečné. První příznaky a komplikace se začnou projevovat až ve vyšších stádiích, kdy už je onemocnění obtížně zvrátitelné. Je třeba si uvědomit, že selhání jater končí většinou úmrtím. Na Slovensku je zažitý mýtus, že cirhóza je nemoc alkoholiků, ale bohužel není tomu tak. Stále více ji způsobuje i nealkoholová tuková nemoc, která je přímým následkem současného životního stylu – hodně nezdravého jídla a málo pohybu,“ podrobně vysvětluje Ľubomír Skladaný, přednosta II. Interní kliniky Slovenské zdravotnické univerzity a prezident Slovenské hepatologické společnosti.

Neblahé statistiky vnímají hepatologové vážně a i samotný název aktivity – SIRIUS je odvozen od spojení „liver serious“. Získaná data budou hepatologové zkoumat a analyzovat. Díky screeningu chtějí zároveň doplnit chybějící údaje potřebné pro definici rizikových skupin, u kterých se fibróza vyskytuje nejčastěji. Získané výsledky budou moci použít jako relevantní zdroj informací například zdravotní pojišťovny nebo Ministerstvo zdravotnictví SR pro zavedení případných preventivních programů.

Jozef Brezovský