Advokátka zatajila klientovi, že nedorazila na líčení. Šanci na odškodnění mu dal až Nejvyšší soud

Má klient advokáta, který porušil své zákonné povinnosti, nárok na odškodnění i v případě, že v daném sporu by i při bezvadném postupu stejně nebyl úspěšný? Takovou otázku řešil Nejvyšší soud (NS) v případu, v němž advokátka zatajila svému klientovi, že soud prohrála, protože se k němu nedostavila. A dovolání žalobce, který se v původním sporu domáhal neúspěšně svých práv až u Ústavního soudu, vyhověl.

Na začátku byl spor dvou mužů ohledně vrácení zálohy na dílo, které nakonec nemohlo být vykonáno. Příjemce zálohy však tvrdil, že tomu tak bylo proto, neboť objednatel neposkytl náležitou součinnost a zálohu tak odmítl vrátit. V následném soudním sporu jej zastupovala advokátka, která se však na jednání soudu bez omluvy nedostavila a soud proto rozhodl v jeho neprospěch. Aby své jednání zatajila, poslala klientovi písemné znění rozsudku, v němž ovšem pasáž o tom, že se k soudu nedostavila, chyběla. Klient se pak rozhodl podat odvolání, následně dovolání a pak i ústavní stížnost.

A právě až z rozhodnutí Ústavního soudu se měl dozvědět, že advokátka k soudu nechodila a poslala mu jiné znění rozhodnutí, v němž toto chybělo.

V rámci žaloby, v níž se pak následně domáhal po advokátce vzniklé škody a nemajetkové újmy, u soudů vyplynulo, že advokátka byla v té době závislá na alkoholu. O jejím protiprávním jednání a neplnění zákonných povinností nebylo sporu, stejně tak se potvrdilo, že svému někdejšímu klientovi opravdu poslala pozměněné soudní rozhodnutí. Jak prvoinstanční, tak odvolací soud však dospěly k závěru, že i kdyby se k soudu dostavila a své povinnosti advokáta řádně plnila, šance na úspěch ve sporu samém by byla minimální. A žalobu tedy zamítly. K jinému závěru však dospěl NS, senát v čele se soudcem Robertem Walterem. „V rozhodovací praxi dovolacího soudu dosud nebyl řešen…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Petr Dimun

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit