Obrana reaguje na válku s Ukrajinou novelou seznamu činností vojáků. Rozšiřuje se o právníky

ČR reaguje na válku na Ukrajině změnou v systému velení a řízení ozbrojených sil. To se promítá do novely seznamu služebních činností vojáků podle hodností. Seznam činností se rozšiřuje o právníky legislativce i právníky dohledu a vojáky inspekce kyberobrany v hodnosti podplukovníka. Ředitel úřadu Vojenského zpravodajství je zařazen mezi plukovníky. Nařízení vlády je předkládáno nad rámec plánu legislativních prací.

Bezpečnostní prostředí, v němž se Česká republika v současné době nachází, se výrazně změnilo po napadení Ukrajiny Ruskou federací. „Návrh nařízení vlády je předkládán mimo plán legislativních prací vlády na rok 2022 s ohledem na změny v organizační struktuře ozbrojených sil v návaznosti na agresi Ruska na Ukrajině,“ uvádí předkladatel ministerstvo obrany.

„Na zhoršující se bezpečnostní prostředí reagovaly ozbrojené síly organizačními změnami – výstavbou nových organizačních celků, reorganizací některých celků stávajících či změnami v systému velení a řízení, což se promítlo do nezbytných změn nebo nového zařazení jednotlivých služebních činností vojáků,“ uvádí důvodová zpráva.

Tyto změny jsou zohledněny v příloze navrhované novely nařízení vlády.  Jde historicky o čtvrtou novelizaci seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti. Toto nařízení vlády je současně prováděcím předpisem zákona o vojácích z povolání. Podplukovníci jako právníci válečného práva Předmětná příloha pak obsahuje třicet stran výčtu různých činností a zaměstnání seřazených podle hodností od nejnižší k nejvyšší. První spíše upřesnění, než změna se týká hodnosti majora, kde se činnosti odborně specializované právní podpory přejmenovávají na „odborně specializované právní podpory managementu sekce Ministerstva obrany (starší právník-specialista oddělení podpory)“. K dalším změnám dojde u hodnosti podplukovníka, jehož činnost se předně rozšiřuje o velení a řízení oddělení vzdělávání…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Irena Válová

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit