Vnitro zavádí kolektivní řízení Úřadu pro dohled nad politickými stranami. Samosprávy ho chtěly zrušit

Ministerstvo vnitra navrhuje zavést kolektivní řízení Úřadu pro dohled nad politickými stranami. Kolegium má úkolovat předsedu i členy, schvalovat dokumenty a vyhlášky, plánovat a koordinovat činnost nebo rozhodovat o opravných prostředcích proti rozhodnutí Úřadu a projednávat žaloby na Úřad. V připomínkovém řízení uplatnil Úřad, Nejvyšší soud, Ministerstvo financí, Úřad pro ochranu osobních údajů a Sdružení místních samospráv celkem 17 zásadních připomínek.

Připomínky k návrhu novely zákona o Úřadu pro dohled nad politickými stranami ministerstvo vnitra převážně neakceptovalo, a proto je návrh předkládán s jedenácti rozpory, jejichž autorem je sám Úřad pro dohled nad politickými stranami. Samo vnitro už v zákoně řeší rozporuplné příkazy vydávané jednotlivými členy Kolegia. Úřad to označil za neudržitelný stav.

Například Sdružení místních samospráv navrhlo v připomínkovém řízení celý brněnský Úřad zrušit, což bylo ministerstvem označeno jako krok zpět s odkazem na orgán Rady Evropy proti korupci GRECO.

Svého naopak dosáhlo ministerstvo spravedlnosti, když nesouhlasilo s původně navrženým názvem nového kolektivního orgánu Úřadu „Schůze“ s tím, že bude svolána schůze „Schůze“. Vnitro nově navrhovaný kolektivní orgán přejmenovalo na Kolegium.

Úplný návrh včetně připomínkového řízení je zde. Vzniknou poradní orgány, rozkladové komise Jak má vypadat nový kolektivní orgán Kolegium? Sestávat bude z ředitele a čtyř členů, zasedat bude nejméně jednou za měsíc nebo na žádost člena do tří dnů. Rozhodovat má hlasováním.  „Rozhodnutí Kolegia Úřadu je přijato, pokud pro něj hlasovali nejméně 3 jeho členové,“ stojí v návrhu. Kolegium má schvalovat plán činnosti, výroční zprávy, vyhlášky vydávané Úřadem, metodické pokyny a stanoviska, jednací řád. Rozhodovat má o námitce podjatosti kontrolujícího, o opravných prostředcích proti rozhodnutím vydaným Úřadem  nebo projednávat žaloby podané na rozhodnutí Úřadu a zřizovat poradní orgány a rozkladové komise: „Zřizuje…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Irena Válová

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit