Adéla Čabanová: Úhrady pro nemocnice 2015: hlavně ať je na platy!

  Klíčový dokument, kterým ministerstvo zdravotnictví rozděluje finance ve svém resortu, je téměř hotov. Do čtvrtka 27. listopadu běží vnější připomínkové řízení, ministerstvo pak bude připomínky vyhodnocovat. S trochou štěstí se hotový text úhradové vyhlášky objeví v druhé půlce prosince. Dají se očekávat drobné posuny, ale změnu koncepce vyhlášky by ministerstvo v této fázi dělalo jistě velmi nerado.

   

  Ačkoli se zdravotní pojišťovny mohou s lékaři, nemocnicemi a dalšími poskytovateli péče domluvit i jinak, je úhradová vyhláška vždy podstatným impulsem, který určuje priority financování zdravotnictví a jeho rámec.

  Letošní ambice ministerstva zdravotnictví v oblasti akutní nemocniční péče jsou jednoznačně zklamáním. Hlavní dvě priority úřadu pro financování péče v nemocnicích pro příští rok? Kompenzovat rušení poplatků a nárůst tabulkových platů. Ministerstvo proto rezignovalo i na sbližování individuálních základních sazeb jednotlivých nemocnic. To je přitom proces, na kterém pracovali už dva předchozí ministři. Jenže při očekávaných příjmech zdravotního pojištění a snaze zaplatit nemocnicím za rušené poplatky a růst platů, už nezbyl pro sbližování plateb prostor. Úhradová vyhláška tedy v oblasti nemocnic zajišťuje dárky této vlády občanům a zdravotníkům místo dlouhodobější vize pro resort.

  Z určitého úhlu pohledu se dá dokonce říct, že ministerstvo zařadilo zpátečku. Zatímco v předchozích letech byla snaha sblížit sazby jednotlivých nemocnic a napravit tím historické nespravedlnosti, dnes je hlavním cílem přidat všem. Hlavně ale těm, kteří v předchozích letech nedostali výrazně přidáno. Tedy ochránit i nemocnice, které měly z různých důvodů historicky extrémně vysoké sazby.

  Je to v ostrém kontrastu s projektem DRG Restart, který na pokyn ministerstva spustil Ústav zdravotnických informací a statistiky. Ten si naopak klade vysoké a úctyhodné cíle. Pokud se povede, umožní mimo jiné skutečně srovnat úhrady nemocnicím tak, aby za srovnatelnou péči dostávaly stejné peníze. Dosud úplné sjednocení sazeb a úhrad možné není, protože by dnešní klasifikační systém DRG znevýhodnil nemocnice s dražšími výkony, nemluvě o řadě chyb a zjevných nespravedlností v něm.

  Je to tedy tak, že ministerstvo zdravotnictví v dlouhodobém projektu hlásá něco, co v aktuální praxi popírá? Nebo rezignovalo na sbližování sazeb pro nemocnice na několik let, než proběhne DRG Restart? Nebo se v průběhu psaní vyhlášky přišlo na nějaké překvapení, na které už nešlo zareagovat jinak? Nevíme, úřad odmítá o úhradové vyhlášce s novináři mluvit, než bude vytištěná její definitivní verze.

  Ministr Němeček na konferenci Zdravotnictví 2015 nabídl určité vysvětlení, když přirovnal současný stav DRG k Potěmkinovské vesnici s tím, že, restart bude podle něj trvat 2 až 3 roky. „Do doby, než bude DRG fungovat a než se o něj budeme moci reálně opřít, půjdeme cestou paušálu.“

  Aktuální návrh úhradové vyhlášky počítá pro příští rok s příjmy o devět miliard vyššími, než jsou letošní výdaje. Protože pokles úhrad se (kromě nějakých drobných za léky) očekávat nedá, nabízí právě těchto devět miliard prostor pro politická rozhodnutí. Z nich 4,2 miliardy spolknou kompenzace za zrušené regulační poplatky, které by jinak chyběly v pokladnách nemocnic, ambulancí, lékáren i léčeben nebo lázní. Další tři miliardy navíc dostanou nemocnice akutní péče mimo jiné na vyšší platy. Kromě toho se nárůstu o 1,5 miliardy se podle ministerstva dočkají ambulance a o 800 milionů specializovaná centra.

  Nemocnice mají dostat paušální úhradou o tři procenta více než letos. Podmínkou je, že poskytnou alespoň 96 % letošního objemu péče měřeného přes DRG.

  Ještě při vnitřním připomínkovém řízení pracovalo ministerstvo zdravotnictví s jinou verzí úhradové vyhlášky. Ta nová překvapila některé zdravotní pojišťovny. Mimo jiné se jim zdá, že je předvolební sliby politiků přicházejí pěkně draho. Vadí jim také, že se zakonzervují nečitelné loňské koeficienty specializace. Ty se snaží rovnat pokřivenou klasifikaci DRG tím, že ne zcela transparentně zvyšují úhrady specializovaným nemocnicím. Také nesouhlasí s tím, že se ve výpočtu vychází z roku 2014, který ale bude uzavřen až v polovině roku 2015 po vyřízení regulačních srážek. Řešení, které ministerstvo předkládá, naopak podpořily asociace nemocnic.

  Na otázku, jestli by nebylo dobré, kdyby úhradová vyhláška směřovala k nějakým dlouhodobějším cílům, odpovídal minulý týden na odborné konferenci DRG Restart náměstek ministra zdravotnictví Tom Philipp: „Bylo by správné, kdyby se našel nějaký trend, kam se to má posouvat. Není to ale tak jednoduché. Úhradová vyhláška zatím flexibilně reagovala na požadavky, které ten rok byly dány.“

  Paradox, ne však překvapení, je, že ani kompenzacemi poplatků se ministerstvo nezavděčí všem. Více by pro své členy chtěla lékárnická komora i lékařská komora.