Čtvrtek, 27. ledna, 2022

Primář Centrálních operačních sálů

0

Ředitel Fakultní nemocnice Ostrava vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa:

 

 • primář Centrálních operačních sálů

 

Kvalifikační požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání lékařského směru
 • specializovaná způsobilost v oboru chirurgie
 • praxe minimálně 10 let v oboru, z toho 4 roky v řídící funkci
 • pedagogická a publikační aktivita
 • morální bezúhonnost
 • organizační a řídící schopnosti

 

Požadované materiály:

 • přihláška, jejíž součástí jsou všechny níže uvedené dokumenty
 • strukturovaný profesní životopis
 • osobní dotazník
 • doklady o dosaženém vzdělání
 • lustrační osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb. a čestné prohlášení ve smyslu § 4 zákona č. 451/1991 Sb. (nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. 12. 1971)
 • platný výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
 • čestné prohlášení uchazeče, že proti němu není vedeno soudní řízení
 • písemná strategie pracoviště, na které se uchazeč hlásí do vedoucí pozice

 

Přihlášky zasílejte v termínu do 14. 1. 2022 do 14,00 hodin na adresu:

 

Ing. Tereza Lyčková, MBA

Oddělení zaměstnanosti a péče o zaměstnance

Fakultní nemocnice Ostrava

 1. listopadu 1790/5

708 52 Ostrava-Poruba