PRIMÁŘ CHIRURGICKÉHO ODDĚLENÍ NEMOCNICE V RAKOVNÍKU

0

Jednatel Masarykovy nemocnice Rakovník s.r.o. vypisuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na vedoucí pozici:

,,PRIMÁŘ CHIRURGICKÉHO ODDĚLENÍ“

Požadavky na uchazeče:

  • specializovaná způsobilost v oboru chirurgie, nástavbová specializace či zkušenost vítána
  • 10 let praxe
  • morální integrita

Další požadavky na uchazeče:

  • lékař s vizí rozvoje oboru a zastánce mezioborové spolupráce
  • profesionál s manažerskými dovednostmi ve vedení týmu lékařů a sester
  • člověk, který jedná a vede svůj tým ke vstřícnému jednání s pacienty a ostatními spolupracovníky

Nabízíme:

  • možnost seberealizace ve vedení pracoviště soukromé nemocnice
  • podmínky pro osobní a profesní rozvoj
  • nadstandardní platové ohodnocení v návaznosti na výsledky oddělení
  • nové a rekonstruované pracoviště, moderní vybavení

Písemné přihlášky se strukturovaným profesním životopisem zaměřeným na odbornou praxi, písemně zpracovanou vlastní představou o prioritách vedení a rozvoje oddělení v rozsahu 1-2 strany A4, kopiemi dokladů o dosažené kvalifikaci, výpisem z trestního rejstříku (ne starší 3 měsíce) a prohlášením o souhlasu s použitím osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. a v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, zašlete v elektronické či písemné podobě  do 21.3. 2023 na adresu: Masarykova nemocnice Rakovník s.r.o., Dukelských hrdinů 200, 269 29 Rakovník nebo e-mail: sekretariat@nemorako.cz, případně datovou schránku wf7xxqj s označením „Výběrové řízení – primář chirurgie“.

MUDr. Tomáš Jedlička

jednatel