PRIMÁŘ/PRIMÁŘKA ODDĚLENÍ LABORATORNÍ MEDICÍNY (OLM)

  Ředitel Masarykova onkologického ústavu

  vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa

  PRIMÁŘ/PRIMÁŘKA ODDĚLENÍ LABORATORNÍ MEDICÍNY  (OLM)

  Pracoviště OLM provádí laboratorní vyšetření zaměřené na diagnostiku a monitorování stavu onkologických pacientů, laboratorní screening maligních onemocnění, podílí se na zpracování vzorků pro klinická hodnocení a pro banku biologického materiálu, poskytuje konzultační služby v oblasti laboratorní medicíny, především v problematice nádorových markerů. Vyšetření uskutečňovaná na OLM zahrnují oblast klinické biochemie, klinické hematologie, imunohematologie, imunoanalýzy, molekulární diagnostiky, sérologie virových onemocnění a další.

   

  Odborné požadavky:

  – lékař/ka se specializovanou způsobilostí v oboru klinická biochemie dle zák. č. 95/2004 Sb., v platném znění.

  Ostatní požadavky:

  – minimálně 8 let praxe v daném oboru,

  – spolehlivost, pečlivost a plné pracovní nasazení na svěřeném pracovišti,  

  – řídící, organizační a komunikační schopnosti,

  – zdravotní způsobilost a bezúhonnost,

  – zájem o vědeckou práci.

   

  Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

  – návrh koncepce řízení pracoviště na období 5 let, se zaměřením na oblast:
  I.        zajištění provozu (včetně organizace práce, zajištění lidských zdrojů, spolupráce s ostatními pracovišti),

  II.        indikátorů hospodaření a kvality (včetně návrhů na jejich použití pro hodnocení pracoviště a motivaci zaměstnanců),

   III.        podpory zavádění inovací a výzkumné činnosti.

   

  Další informace poskytne: náměstek pro léčebně preventivní péči doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.  Kontakt: tel.: 543 134 113, 543 134 102, email: [email protected]

  Uchazeči splňující podmínky a stanovené požadavky budou písemně pozváni k výběrovému řízení. Předpokládaný termín výběrového řízení mezi 10.8. až 14.8.2020 (dle domluvy s uchazeči).

  Nástup na pozici dle dohody.

  Podrobné informace k výběrovému řízení naleznete zde: https://www.mou.cz/primar-primarka-oddeleni-laboratorni-mediciny-olm/j189

  Termín pro zaslání přihlášek je stanoven do 5. srpna 2020 včetně. Písemné přihlášky označte „VŘ PRIMÁŘ/KA ODDĚLENÍ LABORATORNÍ MEDICÍNY“ a zašlete na adresu:

  Masarykův onkologický ústav
  Oddělení personální a mzdové
  Žlutý kopec 7
  656  53 Brno