Vedoucí Centra komunikace s veřejností / tisková(ý) mluvčí

  Ředitel Masarykova onkologického ústavu

  vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa 

  Vedoucí Centra komunikace s veřejností / tisková(ý) mluvčí

   

  Požadované kvalifikační předpoklady:

  • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (zaměření na komunikaci, masmédia, žurnalistiku apod.),
  • 3 roky praxe na redaktorské pozici v hromadných sdělovacích prostředcích nebo v odborném tisku, nebo pozici tisková(ý) mluvčí (zkušenosti z oblasti zdravotnictví výhodou).

  Požadované obecné předpoklady:

  • vynikající písemný a mluvený projev (správná výslovnost, spisovná čeština),
  • schopnost komunikovat v anglickém jazyce,
  • publicistické schopnosti a prezentační dovednosti,
  • samostatnost a kreativita,
  • organizační a řídící schopnosti,
  • pokročilá znalost práce na PC a použití produktů Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint (nebo jim ekvivalentních od jiných společností),
  • zkušenost s administrací a obsahovou správou webu,
  • zkušenost s vedením sociálních médií pro firmy,
  • znalost webové analytiky (např. Google Analytics) výhodou,
  • zkušenost s tvorbou obsahu (obsahový marketing, copywriting),
  • základní znalost zdravotnické a další relevantní legislativy,
  • vysoké pracovní nasazení, flexibilita práce,
  • občanská a morální bezúhonnost.

  Předpokládaná náplň práce:

  • role tiskové(ho) mluvčí, zajištění a řízení komunikace s médii,
  • zpracování článků a tiskových zpráv,
  • monitoring masmédií, včetně sociálních medií, analýza informačních databází,
  • hlavní redaktor webu a sociálních médií (návrh a tvorba obsahu),
  • vedení interních komunikačních kanálů sloužících k pravidelnému informování zaměstnanců a klientů,
  • spolupráce při tvorbě komunikační strategie,
  • komplexní zajištění tvorby propagačních a informačních materiálů, projektů a kampaní (např. orientovaných na oblast prevence) a vyhodnocování jejich efektivity,
  • implementace jednotného vizuálního stylu,
  • spolupráce s interními i externími subjekty v oblasti komunikace,
  • týdenní pracovní doba 40 hodin.

  Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

  • návrh koncepce řízení a činnosti Centra komunikace s veřejností (CKV) na období 5 let, se zaměřením se na oblasti, které bude mít vedoucí CKV v popisu práce (max 4 strany A4),
  • profesní životopis s přehledem praxe a vyjádřením se ke všem požadovaným obecným předpokladům,
  • prosté kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
  • výpis z rejstříku trestů (s datem vystavení ne starším 3 měsíců),
  • čestné prohlášení a osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. (povinné pro uchazeče narozené před datem 1.12.1971).

  Masarykův onkologický ústav poskytuje široké spektrum zaměstnaneckých benefitů:

  • závodní stravování s příspěvkem od zaměstnavatele – zaměstnanecká jídelna přímo v místě pracoviště,
  • příspěvky na rekreaci, wellness, sport, kulturu, penzijní či životní pojištění dle vlastního výběru v rámci osobního účtu zaměstnance,
  • 1 Sick-Day (možnost čerpat 1 den zdravotní volno),
  • zvýhodněný telefonní tarif pro zaměstnance a až pro 3 rodinné příslušníky,
  • aktuálně slevy 6 – 18 % u CK Alexandria na pobytový zájezd,
  • aktuálně sleva 25 % na produkty Pojišťovny VZP (cestovní pojištění, pojištění domácnosti apod.) zahrnující i rodinné příslušníky,
  • Multisport karta,
  • klubová karta INFINIT + (slevy 15 – 30 % na produkty),
  • možnost čerpat bezúročné sociální půjčky,
  • peněžní dary z fondu kulturních a sociálních potřeb.

   

  Další informace poskytne: náměstek pro strategie, komunikaci a vzdělávání: MUDr. Jiří Šedo, Ph.D.

  Kontakt: tel.: 543 134 103, email: [email protected]

   

  Uchazeči splňující podmínky a stanovené požadavky budou písemně pozváni k výběrovému řízení.

  Datum výběrového řízení se předpokládá dne 29. června 2020.

  Nástup na pozici dle dohody.

   

  Termín pro zaslání přihlášek je stanoven do 19. června 2020 včetně.

   

  Písemné přihlášky označte na obálce „VŘ VEDOUCÍ CKV – TISKOVÝ MLUVČÍ MOÚ“ a zašlete na adresu:

  Masarykův onkologický ústav

  Oddělení personální a mzdové

  RNDr. Olga Jánská

  Žlutý kopec 7

  656 53 Brno